24sata : 2019-06-12

NEWS : 12 : 12

NEWS

NEWS PODRUČNA ŠKOLA Za Nikolu, Lanu, Luku, Martu i Anđelu se brinu njihove učiteljice i vjeroučite­lj VRIJEDNA DONACIJA Piše: MARE KNEŽEVIĆ Svetko Perković, ravnatelj Pomorske škole u Zadru

© PressReader. All rights reserved.