24sata : 2019-06-12

NEWS : 20 : 20

NEWS

NEWS SRIJEDA, 12. 6. 2019. | 24SATA | 20 Piše: NIKOL ZAGORAC “KAZNE ZA NASILNIKE SU PREBLAGE. IZRIČE SE MANJE OD 10 POSTO KAZNI ZATVORA” “ZADNJIH DESET GODINA ČAK 47 POSTO UBOJSTAVA JE IZMEĐU BLISKIH OSOBA” “TREBA RADITI NA PREODGOJU MLADIH U NJIHOVIM OBITELJIMA, VRTIĆIMA, ŠKOLAMA” “KAZNA MORA BITI OŠTRA I ODVRAĆAJUĆ­A. INAČE ĆE SE NASILNA DJELA PONAVLJATI” pravobrani­teljica Ljubičić ministar policije Božinović istaknula je ministrica demografij­e ministar pravosuđa Bošnjakovi­ć

© PressReader. All rights reserved.