Express : 2020-08-07

Intervju : 61 : 61

Intervju

zi novi roman ‘Izvedeni iz kičmi’, koji je, između ostalog, priča o problemu i konceptu grijeha AMILA KAHROVIĆPO­SAVLJAK Prilično prezirem lažni koncept otvorenog svijeta. U takvom svijetu se nametne pet-šest dominantni­h narativa koji onda stoje kao mjerodavna istina za sve. A čim se neka ljudska tvorevina nametne kao takva znači da se ne bavi ni s čim doli sama sobom i kao takva postavlja hijerarhij­u koja, eto, hoće da nas sve oslobodi Ljudska odvratnost ima konstantu koju nijedno ljudski skovano nazovi zlatno doba ne može promijenit­i Nastavak na sljedećoj stranici 61 | Magazin | EXPRESS petak, 7. kolovoza 2020.

© PressReader. All rights reserved.