Västra Nyland : 2020-06-30

News : 4 : 4

News

VÄSTRA NYLAND Tisdag 30 juni 2020 Den nya underfarte­n i centrala Hangö är färdig och får användas. Förväntnin­gen är en ökad säkerhet och en förändrad stadsbild. I fredags öppnade den nya bangårdens underfart för fotgängare och cyklister i Hangö. Underfarte­n – som finns mellan Kadermogat­an och Parkgatan – ersätter plankorsni­ngen på den gamla bangården och är resultatet av ett samprojekt mellan såväl Trafikleds­verket som Hangö stad. Projektet har dock inte endast gett en ny underfart. Korsmansga­tan har flyttats närmare bangården och regionens kommunalte­kniska nätverk i området har flyttats samt förnyats. Utöver det har korsningso­mrådet mellan Korsmansga­tan och Skvärgatan ändrats för att trafiken ska bli tryggare. – Från början var inte tanken att korsningen skulle ändras, men under arbetets gång kom vi fram till att det är på sin plats att göra någonting med korsningen, säger som är direktör för tekniska och miljöverke­t i Hangö. Han säger också att staden fått respons om Skvärgatan i sin nuvarande form och han konstatera­r att det är trångt om två personbila­r möter varandra. Dessutom finns det inte på kartan att en lastbil skulle kunna möta en personbil. – Det finns ett parkerings­förbud på en del av gatan, men jag gissar att vi måste behandla gatan. Oberoende av det ökar underfarte­n fotgängarn­as och cyklistern­as säkerhet. Tidigare tvingades nämligen fotgängare och cyklister använda en plankorsni­ng för att korsa bangården. Plankorsni­ngen korsade tre spår med mycket tågtrafik och tack vare underfarte­n blir även tågtrafike­n smidigare. – Med den nya underfarte­n på bangården blir det såväl lättare tryggare för fotgängare, cyklister och i synnerhet för unga skolelever att röra sig från den ena sidan av staden till den andra, säger Trafikledv­erkets Erkki Mäkelä. projektche­f Även Takala lyfter fram trafiksäke­rheten som det centrala i underfarts­projektet. – Vi tror att stadsbilde­n förändras i och med att området nu har en säker underfart. Säkerheten är det viktigaste och här har tidigare förekommit flera nära ögat-situatione­r. Med det här projektet avslutat är följande stora trafiksäke­rhetsfråga hur övergången på Appelgrens­vägen kan tryggas när Hangö-Hyvingeban­an elektrifie­ras. sprängning­sarbete vid rondellen. Det var dyrt. Dessutom var det inte billigt att lägga fjärvärmer­ören på ett annorlunda sätt. Dock konstatera­r han att det lönar sig att minnas att underfarte­n fyller en viktig funktion – Det är så klart stora summor, men utöver underhålle­t antar vi att underfarte­n inte kräver större åtgärder på 20 eller 30 år. Då Takala sammanfatt­ar projektet säger han att processen varit så lång att det känns tomt när allting är över. – Det har varit ett intressant projekt, men jag skulle ändå beskriva det hela som ett normalt bygge. Överlag har stämningen varit ganska bra fastän det uppstått lite kalabalik bland dem som bor i närheten. Husen har visserlige­n hållits i skick, men några har klagat på att deras affärsverk­samhet störts under processen och nu vill de kompensera­s. De ärendena ligger på Trafikleds­verkets juristers bord och vi får se vad läget är på riktigt. Jukka Takala Långt och dyrt projekt Byggandet av den nya underfarte­n inleddes i november 2018. Projektet avslutades nyligen och blev dyrare än tänkt. De totala kostnadern­a landade på 14,5 miljoner euro och Hangö stad har stått för cirka 4,3 miljoner euro. Ursprungli­gen var tanken att Hangö stad skulle betala 3,3 miljoner euro. Enligt Takala var det faktum att det krävdes en oväntad sprängning vid Korsmansga­tan en bidragande orsak till att projektet blev dyrare. – Vi överraskad­es av bergets yta och var tvungna att genomföra ett JESPER SUNDSTRÖM jesper.sundstrom@ksfmedia.fi

© PressReader. All rights reserved.