Bergens Tidende : 2020-10-13

NYHETER : 15 : 15

NYHETER

NYHETER 15 BERGENS TIDENDE TIRSDAG 13. OKTOBER 2020 PENGER & MARKED ØKONOMI Olav Årskog Redigert av OSLO BØRS HOVEDINDEK­S 1000 1000 900 900 878,1 800 800 700 700 600 600 12. okt. 2019 12. okt. 2020 SISTE: ( 0,21 % mot 9. oktober) 878,1 HØYESTE: (17.01.20) LAVESTE: (25.02.03) 946,6 98,6 VINNERE SISTE DAG TAPERE SISTE DAG % opp % ned 20,66 19,48 17,45 16,27 15,83 REC Silicon Scana Element Kongsberg Automotive Eidesvik Offshore Goodtech Havyard Group Insr Insurance Group Odfjell Drilling Aker Solutions 41 VESTLANDSB­ØRSEN -5,2 -0,4 1,5 - -0,7 2,1 15,8 -4,5 -1,5 0,0 0,7 2,7 -1,2 -6,8 -4,1 -1,0 -0,6 -1,6 1,0 -3,8 0,0 4,1 -5,2 -2,5 -3,7 0,8 - 0,5 0,0 14,6 -36,5 -8,0 108,2 -54,8 -16,2 -53,6 -52,7 -13,3 -16,8 20,8 88,4 -37,6 -18,2 -51,5 -33,0 -4,3 -15,9 58,3 84,4 16,9 -17,9 -50,2 -56,2 -19,4 108,3 4,9 2,0 27,4 4,5 29,0 2682,4 15589,0 2665,8 350,5 207748,9 150,8 172,8 389,3 436041,5 4300,0 10639,6 486,4 9776,0 57,7 2152,0 31576,0 88943,1 2562,2 623,2 375,2 53794,0 105,4 2841,4 1530,6 384,4 7149,6 - 7126,2 346,4 964,9 NTB OLJE 50 $ 41,7 25 25 0 0 12. apr. 2020 12. okt. 2020 VALUTAKURS­ER 11. okt. 12. okt. Kampanje mot Murdochs mediedomin­ans 10,81 9,14 104,05 145,31 11,92 1 005,06 8,66 116,56 242,43 136,60 Kilde: © grafikk@bt.no PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW