Bergens Tidende : 2020-10-13

BY & FOLK : 32 : 32

BY & FOLK

32 I år kommer Lysfesten hjem til deg Lørdag 21. november Lysfesten Meld deg på og få oppdaterin­g på Facebook-arrangemen­tet “Lysfesten 2020” Til byen fra siden 1989 Sted: bt.no PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW I over 30 år har Bergens Tidende arrangert Lysfesten for å feire fellesskap­et i byen vår. Det har blitt en viktig og fin førjulstra­disjon for mange. Vi synes det er viktig å oppretthol­de denne tradisjone­n, og kanskje ekstra viktig i år. På grunn av Covid-19 blir årets Lysfest annerledes, men vi lover en fin og velkjent opplevelse for alle som deltar - hjemmefra. Velkommen til en stemningsf­ull og musikalsk sending på bt.no. Og ja, det blir fyrverkeri i år også! TIRSDAG 13. OKTOBER 2020 BERGENS TIDENDE