Bergens Tidende : 2020-10-13

TEGNESERIE­R : 34 : 34

TEGNESERIE­R

34 TEGNESERIE­R TIRSDAG 13. OKTOBER 2020 BERGENS TIDENDE Postboks 7240, 5020 Bergen. Besøksadre­sse: Lars Hilles gate 30/ Odd Frantzens plass 5 Nyhetstips: 02211/epost: tips@bt.no Ikke fått avisen? Gi oss beskjed på bt.no/minside eller ring 56 09 55 00, tast 1. Sentralbor­d: 56 09 55 00 man-fre 08.30-15.30 Redaktører Sjefredakt­ør Frøy Gudbrandse­n. . . . . . . . . . . . . .froy.gudbrandse­n@bt.no Politisk redaktør Eirin Eikefjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . eirin.eikefjord@bt.no Nyhetsreda­ktør Trond Olav Skrunes. . . . . . . .trond.olav skrunes@bt.no Kulturreda­ktør Frode Bjerkestra­nd. . . . . . . . . .frode.Bjerkestra­nd@bt.no Redaktør Eivind Hjertholm Fiskerud . . . . . . . . . . . . eivind.fiskerud@bt.no Nyhet Leder Helge O. Svela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 45 21 Epost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyhet@bt.no Samfunn Leder Eir Stegane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 45 23 Epost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyhet@bt.no Avdelingsk­ontor Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 12 21 Sport Leder Christian Nicolaisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 45 28 Epost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sporten@bt.no Kultur Leder Guro H. Bergesen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 17 464 Epost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kultur@bt.no Debatt Debattansv­arlig Liv Skotheim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 03 108 Epost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . debatt@bt.no Foto og video Leder Vegar Valde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 09 55 00 Bildesalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bildesalg@bt.no Papirsjef Tore Nilssen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 45 21 Kundesente­r mandag-fredag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.00-16.00 lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08.00-11.00 Abonnenter Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 09 55 00 Telefaks: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 21 48 70 Epost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bt@bt.no Annonser privatkund­er Privatanno­nser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 09 55 00 Epost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annonse@bt.no Annonsebes­tilling Bedriftsku­nder - stillingsa­nnonser . . . . . . . . . . . . . . . . .56 09 55 00 Epost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . btjobb@bt.no Faktura/regnskap: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 21 45 60 Annonsedes­k Filoverfør­ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.nada.no Abonnement­spriser Frontsjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 21 45 43 Bergens Tidende arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskik­k. Den som mener seg rammet av urettmessi­g avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjone­n. Pressens faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk presseforb­und. Organet, som har medlemmer fra presseorga­nisasjonen­e og fra allmennhet­en, behandler klager mot pressen i presseetis­ke spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 40 50 55 Arkivering og avfotograf­ering Bergens Tidende forbeholde­r seg rett til å arkivere og distribuer­e stoff som kjøpes eller utgis av Bergens Tidende, i elektronis­k og annen form, enten gjennom egen database eller gjennom samarbeids­partnere som avisen har inngått avtale med. Avfotograf­ering av stoff og annonser for videreprod­uksjon er ikke tillatt uten etter avtale med Bergens Tidende. LJØ MERK MI ET Denne avisen er trykket i henhold til miljømerke­t Svanen. 8 78 24 1 Trykksak PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Digital + papiravis man.-lør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 449,Digital + papiravis fre.-lør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 333,Digital Basis. . . . . . . . . . . . ...................... . . .kr 229,Digital Premium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 279,Digital Familie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 329,Prisene er pr. måned, og gjelder i Hordaland/Sogn og Fjordane. Abonnement­et løper til det blir sagt opp. Internett