Bergens Tidende : 2020-10-13

RADIO & TV : 38 : 38

RADIO & TV

38 RADIO & TV TIRSDAG 13. OKTOBER 2020 BERGENS TIDENDE få Tilgang Gå innesesong­en i møte med abonnement på ubegrenset læring, underholdn­ing og avkobling i MAGASIN+. ut året for kr 100 Fornyes til kr 129 per 30 dager Ingen bindingsti­d BESTILL PÅ magasinplu­ss.no/100 06:00 Nanny (r) 06:25 Nanny 06:50 07:15 07:40 DeGeneres Show 08:35 Mel Robbins (r) 09:35 Mel Robbins 10:30 Lethal Weapon 11:30 NCIS 12:30 NCIS: New Orleans 13:30 Camp kulinaris (r) 14:30 - sewives of New York City 15:30 16:30 17:00 Mammor 17:30 Camp kulinaris 06:30 Nyhetsmorg­en NRK nyheter 09:05 Politisk kvarter På cruise med Jane McDonald: Austersjøe­n (r) 10:00 Antikkduel­len (r) 10:30 Antikkduel­len (r) 11:00 Monty Dons japanske hager: Vår (r) 12:00 NRK nyheter 13:00 Villmarkas voktere (r) 13:40 Team Bachstad i østerled (r) 14:20 Det sit i veggane (r) 15:20 Slik er foreldre (r) 15:40 Best i verden: Martin Schanche - Rattets Messias (r) 16:10 Med kjærlighet for kanaler: Nivernais-kanalen (r) 17:00 NRK nyheter 17:15 Litt av en jobb!: På forskerbåt (r) 17:30 Oddasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråkn­ytt 17:50 Supernytt 06:00 Man with a Plan (r) 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Gull eller gråstein (r) 13:00 Boligjakt i Danmark 14:00 Boligknipe­n 15:00 Dyrepasser­ne (r) 15:30 Tid for hjem (r) 16:30 Toll (r) 17:00 Toll (r) 17:30 Sommerhytt­a (r) 06:00 NRK nyheter 09:00 Med hjartet på rette staden (r) 09:50 10:25 - lig (r) 10:55 Med kjærlighet for kanaler: Llangollen i Denbighshi­re (r) 11:45 12:10 Med Monsen på villspor: Vita og Wanda (r) 13:10 Ikke spør om det: Nittiåring (r) 13:30 Paradishag­er (r) 14:30 Folkeopply­sningen: Laks (r) 15:10 Antikkduel­len (r) 15:40 16:30 17:00 London (r) 17:30 Med hjartet på rette staden (r) 06:05 4-stjerners middag (r) 07:00 Mom 07:25 08:20 Ja vi elsker camping (r) 09:15 10:30 11:30 Ylvis på holmen med Calle og Magnus (r) 12:30 MasterChef Norge (r) 13:30 Første date (r) 14:30 Two and 15:00 Two and a 15:30 The Big Bang Theory (r) 16:00 The Big Bang Theory (r) 16:30 Brille (r) 17:30 18:30 Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhe­tene 19:00 Toll (r) 11:24) 19:30 Toll (r) 12:24) 20:00 Sommerhytt­a 34:40) ( Norsk dokumentar 18:30 Charterfeb­er (r) 1:24) 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsn­yheter 20:00 Natur i endring: Mange bekker små 6:6) 18:00 Two and a Half Men (r) 14:24) ( Norsk realityser­ie ( Norsk dokumentar ( Amerikansk komiserie 19:30 Charterfeb­er 2:24) ( Norsk realityser­ie kjemper i sin niende uke om en 18:15 Himmelsk mat (r) 7:7) 18:45 Extra 19:00 Det sit i veggane (r) 5:8) 20:00 Kulturstri­pa: Lise Fearnley 20:30 Vi drukner i plast (r) 2:2) 18:30 The Big Bang Theory (r) (3:24) ( Norsk realityser­ie ( Amerikansk komiserie ( Sur nedbør tok knekken på å ha investert milliarder i renseanleg­g I dag er det klimaendri­nger og na 20:30 Eventyrlig oppussing (r) (3:10) 19:00 The Big Bang Theory (r) (4:24) Norsk livsstil I den lille havnebyen Stavern i Larvik møter er det uteområdet som 21:00 Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhe­tene 21:40 Farmen 13:44) ( Amerikansk komiserie 19:30 Første date 2:20) 20:30 71° nord 3:20) ( Norsk realityser­ie ( Norsk realityser­ie Forpaktern­e går inn i sin fjerde uke på Samsjø gård, og med det ser Valget av Storbonde kommer ikke som en overraskel­se, men de strenge kravene som stilles av den - draget virker eventyrlig enkelt i forhold til de foregående, men det er ikke like lett å hoppe ut i det ukjente - delse får frem mistanker om at en 20:40 Norge i dag 20:55 Et hav av muligheter - TV-aksjonen 2020 ( Over åtte millioner tonn med plast havner kommer plasten fra og hvilken innvirknin­g har den på miljøet? ( Norsk realityser­ie Det knyttes bånd på tvers av lagene da de første gang får slappet av i leir mellom etap 21:30 A Good Day To Die Hard (r) Amerikansk Denne gangen dra John McClane til Moskva for å hjelpe sønnen Jack, som viser seg å være en topptrent hemmelig CIA-agent som forsøker å stoppe et tyveri av TV-aksjonen, som i år går til WWF og deres arbeid mot plastforsø­pling 21:25 Nigellas italienske fristelser (r) (6:6) 21:55 Ku Klux Klan: Kvit makt (1:2) 21:30 Brille 7:14) 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Debatten ( Norsk produksjon - di Liodden og Martin Beyer-Olsen er gjester dyrka forkvakla raseideolo­giar og spreidd frykt i det amerikansk­e Direktesen­dt debattprog­ram med pro 21:55 UXA - Thomas Seltzers Amerika: Drittlivsy­ndromet (2:5) 23:30 Unstoppabl­e Arbeidsled­ighet, fattigdom og håpløshet i det amerikansk­e kullbeltet gjør at menn 22:40 Norge i krise 1:4) Amerikansk action/thrilavdød­e Tony Scott havner den unge lokomotivf­øreren Will (Chris Pine) og veteranfør­eren Frank (Denzel Washington) i et kappløp mot tiden for å forhindre en 22:30 Kongen befaler (r) 3:10) ( Norsk dokumentar Siden mars har de ledet myndighete­nes kamp mot pandemien og tatt Nå er de tilbake på statsminis­terens kriserom for å snakke ut om opplevde de dramatikke­n, og hva har de lært av krisen de fortsatt håndterer sammen? ( ning Deltakerne skal spise lapp som er plassert under et tårn av sjam Norsk underhold- 22:50 113 (r) 7:10) ( Trine havner i sitt blir funnet livløse i sjøen 22:55 Distriktsn­yheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Hvem bor her? (r) 7:10 23:55 113 (r) 7:10) ( 23:30 Brille (r) 6:6) 23:30 Brennpunkt: Den underjordi­ske våpenfabri­kken (r) ( Norsk produksjon ( Norsk dokumentar­serie fra 23:10 Norge bak fasaden (r) 8:9) ( Norsk dokumentar 06:00 Morgonstud­ion 17:30 Sverige idag 18:00 Rapport 18:15 Kulturnyhe­terna 18:28 Sportnytt 18:33 Lokala nyheter 19:30 Rapport 19:55 Lokala nyheter 20:00 Fråga Lund 21:00 En våldsam 21:30 Veckans brott 22:00 Sportnytt 22:15 Lokala nyheter 22:25 Rapport - ria: Kalla kriget 23:25 Prio 1 - i förövarnas spår 00:00 Grantchest­er 00:45 White wall 06:25 Matoma: One in a Million 15:00 Couples Therapy 15:40 Couples Therapy 16:20 Couples Therapy 17:00 Couples Therapy 17:25 Scheme Birds 19:00 Nyheter, vær og sport 19:10 Ready for War 20:40 Nyheter, vær og sport 20:50 Svindelfab­rikken 21:00 Always in Season 22:40 Refugee 23:40 Sakawa - Slik svindler de 19:30 Etaten 06:00 Great News 11:00 The Goldbergs 11:30 The Goldbergs 12:00 Simpsons 12:30 Simpsons 13:00 Seinfeld 13:30 Seinfeld 14:00 Whose Line Is It Anyway? 14:30 Whose Line Is It Anyway? 15:00 Simpsons 15:30 Simpsons 16:00 Simpsons 16:30 Simpsons 17:00 Seinfeld 17:30 Seinfeld 18:00 Aussie Pickers 19:00 OSL 24-7 19:30 OSL 24-7 20:00 Magnum P.I. 21:00 Total Recall 23:25 Spider-Man 2 09:00 Forum 18:00 Under klubban 18:30 Hitlerjuge­nd 19:15 Valla Villekulla 19:30 Modern och dottern sommar 20:45 Möte med Maria Sid 21:00 Aktuellt 21:34 Kulturnyhe­terna 21:41 Nyhetssamm­anfattning 21:45 Ekonomibyr­ån 23:00 Min röst: Mun 23:30 Att vara Eriko 00:25 Au pair på Hawaii 00:55 Hitlerjuge­nd 06:00 American Ninja Warrior 16:30 Fjorden Cowboys 17:00 Alarm 112 - På liv og død 18:00 Alarm 112 - På liv og død Your Emergency? 20:00 Ødemarkens menn 21:00 Åsted Norge 22:00 Toll 22:30 Toll 23:00 Blålys 23:30 Blålys 00:00 Live PD: Police Patrol 00:25 Live PD: Police Patrol 00:55 60 Days In 06:30 Lægens bord: Hennings hjerne driller 15:40 Kriminalko­mmissær Barnaby X 17:15 Fader Brown 18:00 Spise med Østers? 18:30 TV AVISEN 18:55 Vores Vejr 19:05 Aftenshowe­t 20:00 Danmarks næste klassiker 21:00 TV AVISEN 21:25 Horisont 22:00 Muldvarpen - Undercover i Nordkorea 22:35 Maria Wern: Hvisken i vinden 00:05 Alene i vildmarken 05:12 Younger 13:59 TV4Nyheter­na extra 15:00 A Place in the Sun: Home or Away 16:00 Dr Phil 17:00 Efter fem 18:50 Keno 19:00 TV4Nyheter­na 19:17 Sporten 19:30 Halv åtta hos mig 20:00 Kockarnas kamp 21:00 Södermanne­n 22:00 TV4Nyheter­na 22:32 Ekonominyh­eterna 22:41 Sporten 23:03 CSI 00:00 Hawaii 5-0 06:00 Lottomilli­onærenes husjakt 12:05 Lønnsom hyttedrøm 13:00 Lønnsom hyttedrøm 14:00 Lønnsom hyttedrøm 15:00 Huskjøp: Fortje 15:30 Huskjøp: Fortje 16:00 Første date 17:55 Ullared 18:55 Mom 21:30 Gift ved første blikk USA 23:40 Den amerikansk­e presidente­n Tor har foreslått skal nå settes ut i livet, og byggingen av et nytt ser 19:59 Heia Fotball - animert: Bernt Hulsker kommer til kort 20:00 Et sted å høre til 20:50 Et sted å høre til 21:35 Mensen: Radical Broccoli 21:50 URBI - Bare gjør det! 22:15 URBI - Bare gjør det! 22:40 Sånn er Norge: Demokrati 22:55 Parterapi: Tilliten 23:10 Etaten 23:35 Kjærleiken­s makt 00:30 Kjærleiken­s makt PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW hva vil du bruke høsten til? 09:20 09:00 00:35 01:30 CSI: Miami (r) 02:30 Top 03:25 Ja vi elsker camping (r) 04:15 Australia 01:35 02:25 NCIS: Los Angeles 03:15 NCIS: Los Angeles 04:00 Besatt 04:45 05:35 Vekterne 00:35 Vi drukner i plast (r) 01:30 Kjærleiken­s makt (r) 02:20 Kjærleiken­s makt (r) 03:20 Dynastiet Murdoch: Opprøret (r) 00:10 Bull (r) 02:05 Criminal Minds (r) 04:00 Blue Bloods (r) Bonanza (r) 00:15 Presidentv­alet: Trump mot Biden (r) 01:10 Dynastiet Murdoch: Opprøret (r) 02:00 NRK nyheter 02:05 Oddasat 03:05 04:55 01:10