Alo! : 2021-04-08

RAZONODA : 24 : 24

RAZONODA

RAZONODA Četvrtak, 8. april 2021. Strana 24 Mat u dva poteza - beli vuče ŠAHOVSKI PROBLEMI Sami unosite crna polja, čiji je broj naveden u zagradama na kraju svakog niza definicija. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ALO! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VODORAVNO: 1. 2. Stručnjaci za matematiku (0), Koralna ostrva - Tanka i retka pamučna tkanina (1), Duboka jama - Konji u nar. pesmi (1), Oblast i jezero u Irskoj - Mesto kod Sjenice (1), Auto-oznaka Belgije - Amer. džip - Amer. glumac Luk (2), Grčko slovo - Poglavica zlih duhova po Zaratustri - Oznaka za jug (2), Delokrug rada (mn.) - Uzvik poruge, ua (1), Osnovna tarifa (skr.) - Udarati nogama - Lat. veznik (2), Muško ime, Vitomir - Lisci (1), Naša pop-folk pevačica (0), Pričalica, torokuša - Onomatopej­a zvuka trube (1). 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. USPRAVNO: 1. Pevačica na slici (0), 2. Ispust u zidu, atula - Spojnica krajeva luka (mn.)(1), Nem. teniser - Sitan otpadak slame pri vršaju (1), Ime pevačice Kitić - Mesto kod Bojnika (1), Legenda - Salamura, pac (1), Prvi vokal - Bojni otrov plikavac - Auto-oznaka Subotice (2), Pevači tenora - Slovenačko muš. ime (1), Ime am. glumca Houka - Štapovi za naterivanj­a ribe u zamku (1), Auto-oznaka Čačka - Mesto u Istri (2), Vrsta soka od višnje - Spis (1), Skupljač starudija - Muški pevački glas (1), Poticaj, podsticaj (0). 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Jedanaest neupotrebl­jenih slova daće konačno rešenje osmosmerke u kojoj prethodno treba da otkrijete muzičke pojmove sa popisa. O K D V E J R I K A L A B J I L I M K D O I A K N L J Ž A M V P N O M A A I N T R T P I A N O A J O R T I L B M U A R I Z I N S T R U M E N T I A A B A R A G I T A R A Ž P Č I A B L D D I T E B O K A T M T O L T N U E A I N T K L A V I R E U Z R S D B T K A T F U A E L A R N I O A I O A A F O S E T S I Č E NJ T A R K D K NJ H A B N A J I T S A B E S N A H OJ AMARAMENTE, AMBITUS, ARIETA, ATAKA, AUFTAKT, AČELERANDO, BELA BARTOK, GITARA, DIRIGOVANJ­E, DISTINTO, ETIDA, ŽORŽ ORIK, IMITANDO, INSTRUMENT­I, INTRADA, ISTESO, JOHAN SEBASTIJAN BAH, KABALETA, KARL ČERNI, KLAVIR, LAUTA, MALI BUBANJ, MILIJ BALAKIRJEV, PIANO, POMPOZO, FANTAZIJA.