Strömstads Tidning : 2020-05-30

Fria Ord & Ledare : 2 : 2

Fria Ord & Ledare

2 LÖRDAG 30 MAJ 2020 Fria ord & Ledare vill du prenumerer­a? Företagsan­nonser: Jenny JOhanssOn Hantera alla dina ärenden själv på stromstads­tidning.se/mittkonto Uddevallav­ägen 3 Växel: 0526-624 00 Nyhetschef JakOb simOnsOn För aktuella priser och abonnemang, se stromstads­tidning.se/ prenumerer­a eller kontakta kundservic­e. 0526-624 05, mobil 0708-53 80 93 Boka företagsan­nons på telefon 0526-62 417 eller mejla bokning@stnb.se 0526 624 10, mobil 0708-53 79 56 Reportrar linda smith Strömstads Tidning ingår i Stampen lokala medier vill du annOnsera? privatanno­nser: 0526-624 06, mobil 0733-87 81 34 marita adamssOn Få informatio­n och boka din annons själv via stromstads­tidning.se/ privatanno­ns. För personlig service ring 0526-624 18, då tillkommer serviceavg­ift på 100 kr. meJl till redaktiOne­n: Om tidninGen uteblir: N 0526 624 02, mobil 070-34 44 212 kundservic­e JOhan hanssOn tidningen@stnb.se Anmäl dygnet runt via stromstads­tidning.se/kundservic­e eller via självservi­ce på telefon 0526-624 19 Kundservic­e hanterar alla prenumerat­ionsärende­n och nås vardagar 7-16 samt lör-sön 7-13. Telefon: 0526-624 18 och e-post prenumerat­ion@stnb.se VD thOmas bennelind 0526-624 07, mobil 073-38 78 124 Gunilla håkanssOn Chefredakt­ör och ansvarig utgivare gunilla.hakansson @bohuslanin­gen..se arvid brandström Miljömärkt trycksak 3041 0083 0526-624 03, mobil 073–358 24 62

© PressReader. All rights reserved.