Gazeta Shqiptare : 2019-02-16

Protesta : 2 : 2

Protesta

2 - FAQJA E PARE 2019 E shtunë Shkurt 16 PROTESTA Deputeti Redaktor i Suplementeve dhe Sociales: Përgjegjëse e Financës: Redaktor i Rretheve: Redaktor i Kulturës: Rezarta Delisula, Trëndafile VISHA, ADMINISTRATA: Alma Smokthina 0682074397, Elvis Llaka Cel 0682074416, Cel: 0682074415- së Autotraktorëve, Tiranë - Tel:( 04) 2359- 104 Tel& Fax:( 04) 2359- 116 Tel:( 04) 2359- 104/ 359- 123. Tiranë, www. balkanweb. com, REDAKSIA: Fatmira Nikolli, Nevila SAMARXHI. Ish- Drejtoria e Uzinës [email protected] gazetashqiptare. com, Art Designer: email: [email protected] gazetashqiptare. com, Shpërndarja: Marketingu: ADRESA: Marketingu: Internet: Email: SHTYPUR në “Klasik” Shpk [email protected] hotmail. com; PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.