Gazeta Shqiptare : 2019-02-16

Sigurimi Vullnetar : 23 : 23

Sigurimi Vullnetar

ZBAVITJE - 23 E shtunë Shkurt 16 2019 Fjalëkryqi ( 1) 36. Një pjesë e dimensioneve. 39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam Mutu. 41. Kalimi në ekstreme. 42. Eshtë e re pas Krishtit. 43. Shkruhet për të mos vazhduar më. 44. Si i gjithë . 47. Kush e thotë lutet. 48. Kufij elementi. 49. Ishte nyja që preu Alekdansdri Madh. 50. Një pjesë e titanëve. 51. Mund të jetë kundërmuese. 52. Pak titanike. 1 2 3 4 5 6 7 78 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 i 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 VERTIKAL 1. Si i përshtatëshëm. 2. Mund të jenë fetare. 3. Ai i kuq e ka një huq. 4. Pak analogji. 6. Eshtë metri i rrobaqepësit. 7. Në hyrje të oazit. 8. Arte pa re. 9. Arthur që qe dramaturg. 10. Janë boshte. 12. Michelangelo regjisor. 14. Mund të bëjë stil të lirë . 16. Ishin monedhe te Tobias. 17. Eshtë bas me katër tela. 18. Pak efikasitet. 22. Eshtë marrëveshje me nota. 25. Ishte babai i Akilit. 26. Fillojnë nazet. 27. Në krye të kuadrove. 29. Eshtë faqe muri. 30. Një apendisit i menjëhershëm. 35. Kurosawa që qe regjisor. 36. Vriten nga espada. 37. Eshtë shtet aziatik. 38. Edouard piktor. 40. Një transporti është kamioni. 45. Uni i Freud. 46. Një cigan. 47. Fundi i një samurai. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 HORIZONTAL 1. Mund të jetë kursimi. 5. Ylli i Nostradamus. 8. Tamam pa kufij. 11. Ross këngëtare. 13. I lashtë. 15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar. 19. Kufijtë e lëvizjes 20. I ka tek plepi. 21. Paguhen për shërbim. 23. Fillojnë lejen. 24. Kufizojnë trotuaret. 25. Bëjnë karrierë në parti. 27. Thahet me bonifikim. 28. Mund të jetë unik një i tillë . 29. Preka komik shkordran. 31. Fund dhjetori. 32. Fillojnë aksionin. 33. Ente Operative Tiranë 34. Agjenci Ajrore Durrës. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 43 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar Dy figurat kanë ndryshime nga njëra- tjetra Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1- 9 Argëtimrgëtimrgëtimrgëtimrgëtim KRIPTOSKEME KRIPTOSKEME filozofikfilozofikfilozofikfilozofikfilozofik Përgjigja e numrit të djeshëm 3 1 7 2 7 3 13 2 K A N A P E G R A D E T U G A R E T I T E D I 2 7 5 8 4 3 5 7 2 6 Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave N T L K A P E L E T 7 3 1 9 1 6 5 10 6 2 6 . - Gjembat që të lënduan ishin ato që u përpoqe t'i mësosh të çelin lule. H E T I M O R E T N U 3 5 8 2 3 5 6 1 7 5 K A N T T E H U A S I A D E E K O N O M I A L 12 5 13 5 10 1 7 6 13 E R O I K H A R T A T F *- Mos më gjyko para se të më njohësh... Mos më nënvlerëso para se të më sfidosh... Mos fol për mua para se të flasësh me mua.. R A T O M R A O A V A I B L L A K I M E T K L 2 7 18 5 11 2 6 5 8 2 6 C M E L E M E N T E T T I E K O N O M I A I R I A R I A N A A T A A I 8 2 6 2 2 1 8 5 11 1 M A K I N A T E L E K U K A P A D A N E T E B A M E N T E S T L A T 1 6 8 17 9 5 7 2 9 O E O A K S L I I R B A R R A T A T O L A N I *- Njerëzit ndryshojnë për dy arsye... Ose mësuan shumë dhe duan të ndryshojnë, ose janë lënduar shumë dhe duhet të ndyshojnë. A U A I I L I R E T 3 1 5 8 2 16 2 7 1 A R I E L K R E R E T S M A T B A L E R I N A T N K B A N A K A E T 2 3 2 6 5 9 2 1 13 A T I L A U A S S I T A R T E E M A K E T N E T 7K T 6 2 7 2 3 18U 3M 6 S H A K A X H I P O K E R P A T R C I A K I N I N A *- U bëra më i fortë sepse duhej të bëhesha, jam më i zgjuar për shkak të gabimeve të mia, më i I D R I T A I D E T E 3 4 8 5 19 1 5 3 5 2 A R I A F O R I M I T A K V I K T I M A T G K M A R R E Z I T E M P M E T E O R I T E T A O Thëniehëniehëniehëniehënie lumtur për shkak të trishtimit që kam përjetuar dhe tani më i mençur sepse mësova gjatë rrjedhës së jetës sime. - Mos më thuaj se çfarë thanë për mua, më thuaj vetëm se për çfarë arsye ta thanë ty. R O M A N T I K E T A T L E T O E A T T M R O mençuratë të mençura P O R T E L A T I N E M U N - Mos qaj për të kaluarën, nuk ekziston më. Mos u shqetësoni për të ardhmen, është ende larg. Le të jetojmë të tashmen dhe le ta bëjmë atë të bukur. A R I E O L E O R A R I - Akoma dhe një ditë arriti në fundin e saj..... Çdo e djeshme, dhe një kujtim..... Çdo e nesërme, dhe një shpresë.... R E A L E T I R A N I A T T L A E S M E R A L D A PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.