Bil Magasinet (Denmark) : 2020-10-08

DE NYESTE BILER : 44 : 44

DE NYESTE BILER

DUEL Høje plugin-hybrider På Bil Magasinet har vi i naesten 30 år brokket os over de danske bilafgifte­r, og hvordan de har forhindret os i at komme i naerheden af sjove og interessan­te biler. Nu er det på grund af det bizarre kludetaepp­e af en lov om registreri­ngsafgift, en galopperen­de teknologis­k udvikling og et forvirret Folketing pludselig muligt at købe en ny bil med masser af kraefter og masser af udstyr, som er markant billigere end den mindste motorvaria­nt i programmet. Og det er ikke engang løgn! Opladnings­hybriderne betaler afgift efter forbrug, og da det er ekstremt lavt på grund af en teknisk beregnings­metode, betaler man en begraenset registreri­ngsafgift helt nede i omegnen af det lovpligtig­e miniumsbel­øb. Kort fortalt betyder det, at du får bil i stedet for afgifter for dine penge. Den går kun, indtil det går op for de forvirrede folkevalgt­e politikere, så et insidertip herfra lyder: Styrt omgående ud og køb en plugin­hybrid. De bliver aldrig billigere, der er naesten ingen afgift på dem udover moms, brugtmarke­det skriger på dem og vil fortsat gøre det om tre eller fem år, de har mange flere kraefter end konvention­elle biler, og når først du har prøvet at køre på el til daglig, fordufter enhver skepsis. Det er en win­win­situation for dig og miljøet, men ikke for staten, der går 44 BIL MAGASINET.DK ⁄ NOVEMBER 2020