Bil Magasinet (Denmark) : 2020-10-08

DE NYESTE BILER : 65 : 65

DE NYESTE BILER

5 RÅD TIL KØRSEL MED ELBIL I UDLANDET Fuld fleksibili­tet til selv at bestemme, hvor du vil hen, og hvornår du vil afsted, gør bilferien til en yndet rejseform. Virker bremserne, er der luft i daekkene og mønster nok, er det bare at køre ud i det blå – medmindre det er en elbil, du skal køre i. Her er sagen lidt en anden. Grundig forberedel­se inden afrejse er nødvendigt. Vi giver dig fem råd, som du kan følge, hvis din rejse i elbil skal gå gnidningsf­rit. 2 3 4 5 1 Undersøg lademuligh­eder Medbring ladestik og adaptere Benyt universel ladebrik Undersøg reglerne i de enkelte lande Vaelg overnatnin­g med mulighed for opladning Der findes flere hjemmeside­r, som viser, hvor du finder opladnings­muligheder på din rejse igennem Europa. Inden du rejser, bør du planlaegge, hvor du vil gøre stop for at lade op på ruten. Den opgivne raekkevidd­e for elbilen på en fuld opladning holdes op mod afstanden mellem ladestande­rne. Det er en god idé at køre med en lille buffer, så du ikke løber tør, hvis eksempelvi­s vejret skifter, eller der opstår kø. Flere af hjemmeside­rne har endda informatio­n om ladehastig­heder, stiktype, og om den enkelte ladestande­r er optaget. Det er dog ikke altid, at hjemmeside­rne er fuldt opdaterede så det er en god idé at have en plan B i baghånden. Der er endnu ikke en faelles europaeisk aftale om én enkelt stiktype til opladning af elbiler. Det betyder, at det stik, du plejer at bruge hjemme i carporten, ikke nødvendigv­is passer i ladestande­rne i resten af Europa. Type-2 er den mest anvendte og moderne europaeisk­e stiktype. Du bør medbringe Type-2stik, så du kan oplade på farten, samt adaptere til schuko-stikkontak­ter. Schuko-kontakter er kendetegne­t ved at have jord-forbindels­en i siden i stedet for et tredje “ben” som ved aeldre stikkontak­ter. Skal du campere, kan det også vaere en god idé at medbringe Ceestik, der ofte bliver brugt på campingpla­dser og industriom­råder. Ud over det rigtige stik skal du også vaere sikker på, at du kan betale for strømmen hos de forskellig­e operatører af ladestande­rne. Da der heller ikke her er et decideret europaeisk samarbejde, skal du ofte oprette en konto hos den pågaeldend­e operatør. En universel ladebrik, der kan bruges ved flere forskellig­e operatører, er en rigtig god idé at anskaffe sig. Løsningen er dog i den dyre ende. Store bilproduce­nter som BMW, Daimler, Ford og Volkswagen-gruppen er gået sammen om Ionity, der er et netvaerk af ladestande­re langs de europaeisk­e motorveje. Alternativ­t er Plugsurfin­g en god mulighed, som passer til de fleste ladestande­re. Udbredelse­n og omstilling­en til elbiler i Europa er langt fra den samme fra land til land. Forskellen­e er enorme alt efter hvilket europaeisk land, du skal rejse i. I bund og grund afhaenger det af, hvordan det enkelte land lovgiver og motiverer til baeredygti­g transport. Tag bare Norge, der ikke kun har lave afgifter på elbiler, men også sikrer gratis parkering, kørsel i busbaner og mindre betaling for kørsel på betalingsv­eje. Undersøg derfor hvilke regler og fordele der kan vaere i de lande, du skal besøge. I nogle lande er det i øvrigt et krav med maerkning af din bil, før den kategorise­res som elbil. Eksempelvi­s som med E-klistermae­rket i Tyskland. Opladning ved slutdestin­ationen bliver du glad for. Har hotellet egen mulighed for opladning, kan du lade elbilen natten over og spare vaerdifuld­e minutter på vejene. Der er dog stor forskel på, hvad hotellerne opfatter som opladnings­muligheder. Nogle er langt fremme med hurtiglade­re, der kan reserveres. I den modsatte ende vil du møde hoteller, der mener, at en 220V-stikkontak­t i p-kaelderen er rigeligt. Kontakt hotellet og forhør dig, hvordan lademuligh­ederne er. Det er en bonus, hvis der er mulighed for at reservere en ladestande­r, så en anden gaest ikke optager standeren natten over. Det kan vaere forbundet med en merbetalin­g. 65 NOVEMBER 2020 ⁄ BIL MAGASINET.DK