Mitt i Upplands Väsby : 2020-12-19

NYHETER · VÄSBY : 11 : 11

NYHETER · VÄSBY

PÅ GÅNG I VÄSBY! Informatio­n till dig från Upplands Väsby kommun December 2020 God annorlunda jul och gott nytt år! I Väsby hjälps vi åt! Vi önskar alla Väsbybor möjlighet till lugn och återhämtni­ng under kommande storhelger. Då coronaviru­set inte tar hänsyn till våra högtider är det viktigt att följa Folkhälsom­yndigheten­s nationella föreskrift­er och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 som gäller från den 14 december. Jul- och nyårshelge­rna är en tid då vi ofta träffar många olika personer. I år är det tyvärr inte lämpligt. För att minska spridninge­n av covid-19 måste vi istället begränsa våra kontakter. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att bidra till att förhindra smittsprid­ning. Folkhälsom­yndigheten­s rekommenda­tioner inför helgerna i korthet: • Umgås bara i en mindre krets • Res säkert Minska antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. Är du i behov av stöd och hjälp under helgerna? • Träffa personer i riskgruppe­r på ett säkert sätt • Undvik trängsel i jul- och mellandags­handeln Du är alltid välkommen att kontakta Väsby Direkt på 08-590 970 00, eller vasbydirek­t@upplandsva­sby.se. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjer­na för hygien och att se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffas. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand och undvik trängsel. Öppettider: • måndag-onsdag kl. 08.00-17.00 • torsdag kl. 08.00-18.00 • fredag kl. 08.00-15.15 Dag före röd dag kl. 08.00-12.00. Väsby Direkt har stängt röda dagar. Håll dig uppdaterad om vilka råd som gäller – på vår webbplats finns samlad informatio­n från oss och hänvisning­ar till andra relevanta aktörer. Till socialjour­en kan du vända dig med akuta ärenden när den ordinarie socialtjän­sten inte har öppet. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situatione­r. Du når socialjour­en på 010-444 05 00. upplandsva­sby.se/corona Hitta din favoritakt­ivitet utomhus! Öppettider: • måndag-torsdag kl. 17.00-02.00 • fredag kl. 15.00-02.00 • lördag-söndag kl. 16.00-02.00 I Väsby är det alltid nära till naturen och kanske har du lite mer tid till uteliv under helgerna. Det finns många utflykter du kan göra om du vill upptäcka och uppleva naturen i närområdet. Vardagar kl. 02.00-08.00 och helger kl. 02.00-16.00 samt dagar när ordinarie socialtjän­st håller stängt har socialjour­en beredskap och nås via 112. På vår webbplats finns mer informatio­n från oss och hänvisning vidare till rätt kontakt för just dig. Bland annat finns naturreser­vat, vår egen botaniska trädpark och en spännande sagostig för barnen. Det finns också goda möjlighete­r till att motionera i naturen. upplandsva­sby.se/kontakt På webbplatse­n finns tips på utomhusakt­iviteter på sidan upplandsva­sby.se/friluftsli­v upplandsva­sby.se 08-590 970 00 Facebook: Upplands Väsby kommun Instagram: upplandsva­sbykommun PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW