Strömstads Tidning : 2020-02-22

Nyheter : 5 : 5

Nyheter

5 LÖRDAG 22 FEBRUARI 2020 Nyheter Strömstad Tanum Brobygget klart på Tjärnö och Saltö Förstärkni­ngen av broförbind­elsen mellan Tjärnö och Saltö inleddes i slutet på september förra året. Trafikverk­ets underhåll har kostat omkring 3,5 miljoner kronor. Projektled­aren Abbi Tehyréll säger att arbetet gått enligt planerna. bron numera klassad BK1. – Vi har höjt bärigheten på bron genom från BK2 till BK1 genom att byta överbyggna­den på bron, säger Abbi Tehyréll. En vägs bärighetsk­lass (BK) avgör vilka fordon som får köra på vägen. BK1 är den högsta bärighetsk­lassen. – Nu är det inte så mycket trafik som åker över bron. Enligt våra uppgifter är det 177 personbila­r och fem lastbilar om dagen, säger Abbi Tehyréll. Under tiden som arbetet pågått har trafiken letts om via en så kalllad förbifart. – För att inte trafiken inte ska ha stoppats byggde vi förbifarte­n. Det har gjort att entreprenö­rerna kunnat arbeta i fred med bron. Nu – Arbetet med bron är inte avancerat. Vad som kan försvåra arbetet är platsen som man bygger förbifarte­n på, men i det här fallet har det gått bra. Vi har bokat slutbesikt­ning i slutet på mars. Fast vi hade lite tur på slutet. När installati­onen av säkerhetsr­äckena var färdiga kom vattenflöd­ena, men då var vi precis klara och kunde öppna bron. Slutbesikt­ning innebär att man ser över helheten av entreprena­den. Trafikverk­et räknar med att slutnotan för arbetet, som startade vecka 39, landar på cirka 3,5 miljoner kronor. ” Nu är det inte så mycket trafik som åker över bron. Regnet piskar och vinden viner vid bron som knyter ihop Tjärnö och Saltö. För drygt en vecka sedan släppte Trafikverk­et, som är ansvariga för arbetet, åter på trafiken för lastbilar och personbila­r. Bakgrunden till förstärkni­ngen är att Trafikverk­et undersökt brons bärighet som tidigare var klassad BK2. Efter förstärkni­ngarna är är den nya bron öppnad för trafik, men vattenflöd­ena är såpass kraftiga att det återstår arbete med att få bort förbifarte­n, säger Abbi Tehyréll som berättar att länsstyrel­sen gett arbetet med förbifarte­n tidsfrist fram till den 18:e mars. Thomas Bennelind thomas.bennelind@stnb.se 0526-624 07 Har arbetet med bron gått enligt den utsatta tidsramen?

© PressReader. All rights reserved.