Strömstads Tidning : 2020-03-26

Nyheter : 13 : 13

Nyheter

13 TORSDAG 26 MARS 2020 Västsverig­e ” för att kunna sätta in rätt insatser, säger Elenor Olofsson. En del i arbetet är att bevaka myndighete­r. – Vi sprider informatio­nen från myndighete­r och försöker hjälpa till med hur den ska tolkas. blir det helt stopp. Morten Jonassen var en av dem som deltog i mötet. Han är ordförande för den ekonomiska föreningen Tanum turist. – Jag tycker kommunen är positiva och de försöker att hjälpa och det tror jag är känslan i hela kommunen. Det som är problemet är osäkerhete­n kring turisterna. Hittills har kommunen låtit företag vänta med inbetalnin­gar av tillsynsav­gifter. Företagsak­uten är en annan del där kommunen försöker fånga upp företag i behov av rådgivning. – Där får företagen hjälp med hur de kan hantera den ekonomiska situatione­n, om man behöver korttidspe­rmittera till exempel. Elenor Olofsson ser situatione­n som mycket oroande. – Det här har fått otroliga konsekvens­er för besöksnäri­ngen. Nu när många ska starta upp sina verksamhet­er Han menar att ovissheten är det största orosmolnet. – Vi är beroende av turismen och frågan är vad som sker. Kommer svenskarna att besöka västkusten? Och kommer man att lätta på restriktio­nerna? Arvid Brandström arvid.brandstrom@stnb.se 0526-624 03

© PressReader. All rights reserved.