Strömstads Tidning : 2020-03-26

Kultur & Nöje : 17 : 17

Kultur & Nöje

17 TORSDAG 26 MARS 2020 och kunde till sist realisera drömmen om universite­tsstudier. 1967 började han läsa vid Uppsala universite­t och blev klinisk psykolog. Bildintres­set har fortsatt att följa honom och han har parallellt med undervisni­ng och kliniskt arbete varit verksam som konstnär, fotograf och författare. Men han funderade över vem han var. – I Ungern var jag jude, i Sverige var jag ungrare. och har gjort det i 50 år. Ingen säger något om det, reflektera­r han. Säger de något hälsar de ”shalom”. – Folk här är i allmänhet ganska judevänlig­a. Men det gäller att försvara demokrati och tolerans, inte låta nazister ta plats igen. Därför är hans föredrag en uppmaning till civilkurag­e, att reagera när man ser något ojuste. skrev han först på engelska, sedan på ungerska och till sist på svenska. Han har också varit på biblioteke­t i Oroshàza och berättat om den och intresset var stort. 1978 doktorerad­e Michael Ben-Menachem i psykologi vid Göteborgs universite­t med en avhandling om något så aktuellt som stress och avslappnin­g. Fortfarand­e, vid drygt 83 års ålder, är han verksam vid Göteborgs Smärtklini­k, som han driver tillsamman­s med sin hustru Elinor, som är läkare. Och så är det föredragen, oftast på skolor och för elever. Förra veckan skulle han ha haft en heldag i Strömstad med besök på gymnasiet, frågestund på biblioteke­t och föreläsnin­g för allmänhete­n på Skagerack. Kommunen och Västkustky­rkan hade gått samman om att bjuda hit honom. Men som allt annat sköts hans föredrag på framtiden på grund av den rådande pandemin. Nu är förhoppnin­gen att arrangeman­get ska kunna genomföras 22 eller 23 september istället. – Jag skulle ha haft fem föreläsnin­gar den här veckan, allt är avbeställt, konstatera­r Michael Ben-Menachem. ” Antisemiti­smen har varit – och är fortfarand­e – stark i Ungern, säger han, och efter att ha upplevt hur folk pekat på honom som jude, sett honom som ett främmande element, tänkte han att han inte ville säga till sina framtida barn att de var judar, att de inte skulle behöva utstå sådant. Men han tänkte om. Stödd av sin hustru, som kommer från en judisk familj i USA, valde han den judiska identitete­n. Döttrarna har växt upp i judisk tradition och har varit med i judiska ungdomsorg­anisatione­r. Bägge har levt i Israel, en bor där sedan 32 år tillbaka. – Det finns antisemiti­sm i Sverige också, men den kan inte jämföras med den ungerska. Jag går omkring i Göteborg med kippa på huvudet Bild: Marita Adamsson Fråga vad de håller på med eller ring 112! Michael ben-Menachem om civilkurag­e – Jag såg till exempel tre grabbar antasta en flicka på en spårvagn och folk runtom låtsades som om det regnade. Men man måste reagera, sådana här – jag vet inte om jag ens ska säga människor – får inte dominera. Fråga vad de håller på med eller ring 112! Hans varma och livliga förhålland­e till litteratur­en började i familjens bokhandel, med en far som generöst gav honom den bok han ville ha. Marita Adamsson Pojken med Davidsstjä­rnan

© PressReader. All rights reserved.