La Vanguardia (Català) - Diners : 2020-10-25

Diners 17 : 17 : 17

Diners 17

LA VANGUARDIA 25 OCTUBRE 2020 Diners 17 discapacit­at i ens agrada donar oportunita­ts de vida a les persones que ho tenen realment complicat”, explica. Oñoro també creu que hi ha una manera diferent de fer empresa en la qual es pot combinar la rendibilit­at econòmica amb la social. “Ens agrada avançar pel camí de l’economia inclusiva perquè creiem que és la via que ens condueix millor a construir un món millor.” El CEO d’Ilunion afirma que la seva feina és crear impacte social i que la innovació, en què Salesforce exerceix una funció important, els ajuda a fer més accessible l’ocupació, a eliminar obstacles i barreres, a acostar la feina a persones que no viuen als centres urbans i, per descomptat, a arribar als clients. 9 Fidel a la seva aposta per la innovació, Salesforce ha presentat Digital 360, una solució que engloba de manera uni cada Marketing Cloud, Commerce Cloud i Experience Cloud (que abans es coneixia com a Tal com explica María Ángeles Santos, directora regional de Salesforce Marketing Cloud: “Estem posant la potència de Salesforce a disposició dels líders digitals perquè siguin capaços d’adaptar-se a la nova realitat amb la velocitat, l’agilitat i l’escalabili­tat que necessitar­an a partir d’ara”. Salesforce Marketing Cloud permet als responsabl­es de màrqueting personalit­zar cada compromís amb intel·ligència arti cial i reaccionar en temps real. D’altra banda, Commerce Cloud ajuda a crear experiènci­es de compra perfectes a través de tots els canals digitals, des de mòbil ns a web, xarxa social i botiga. La tercera i última peça clau és Experience Cloud, que anteriorme­nt es coneixia com a amb la qual es poden crear ràpidament experiènci­es de contingut originals i atractives per a clients, socis i empleats. Una altra empresa que ha evidenciat la importànci­a de la tecnologia per adaptar-se a la transforma­ció digital ha estat Mediaset. El seu IT Director, José Tovar, parla de tres pilars en què la tecnologia ajuda. El primer és la necessitat de bascular cada vegada més cap al per guanyar en agilitat, el segon és desenvolup­ar una bona plataforma de i el tercer, “el més important i el més difícil de posar en marxa, és la innovació”. Community Cloud). Community Cloud, !" # $ !"#$%& '( )(*'(& '( #&(*+,*# (& )-$$( ("-" ."/$,(& - 0$- $(*+("1 2(+ -34 1(,*- ("),$( #,$( cloud big data, 9 : Durant l’esdevenime­nt, la vicepresid­enta d’Aliances i Canal de Salesforce, Ana Vertedor, va donar algunes dades interessan­ts del futur del sector. Segons previsions que van del 2019 al 2024 sobre la riquesa que es generarà a escala global per l’economia Salesforce, suposarà un creixement de 4,2 milions en nous llocs de treball i uns ingressos addicional­s d’1,2 bilions de dòlars. Per a Espanya, les previsions són la creació de 49.000 nous llocs de treball, que suposaran 17.000 milions de dòlars pel que fa a ingressos. Amb la mirada posada en el futur, Polo de Lara s’ha mostrat convençut que “la digitalitz­ació ha vingut per quedar-se, així que és el moment adequat per prendre decisions per recuperar aquest camí de creixement els pròxims mesos i anys”. - +"-*&2#"3-$,5 ',.,+- (&+/ $"(-*+ 6* *#6 35* 76( 8'( &(" 3, #" !(" +#+8#3

© PressReader. All rights reserved.