La Vanguardia (Català) - Diners : 2020-10-25

Diners 3 : 3 : 3

Diners 3

LA VANGUARDIA 25 OCTUBRE 2020 Diners 3 EN PORTADA LES ELECCIONS DELS EUA Donald Trump Joe Biden El Senat, l’esperança Enquestes a favor despesa del PIB d’un 1% podria generar un efecte multiplica­dor que dispararia el creixement un 3%, és a dir, sis vegades més del que passaria en condicions normals. I això perquè “l’economia està molt necessitad­a d’ajuda i reaccionar­ia de manera més sensible; la retallada anunciada per Trump és molt menys potent”, asseguren. I afegeixen: “No es pot deixar gaire més temps la gent sense feina, perquè si no les empreses començaran a adoptar solucions tecnològiq­ues que els permetran prescindir de llocs de treball”. En aquest sentit, l’agència de qualificac­ió Moody’s ha calculat que Biden posarà sobre la taula uns 7,3 bilions de dòlars en estímuls fiscals en la pròxima dècada. Això permetria guanyar 18 milions de llocs de treball en quatre anys, amb un augment dels ingressos familiars nets de 4.800 dòlars. En el cas de Trump, els efectes serien molt inferiors (11 milions de llocs de treball) i sense gairebé augment de la renda familiar. Moody’s justifica el seu suport a Biden també perquè, durant el primer mandat de Trump, l’augment de la mitjana dels aranzels, que va passar d’un 1,5% fins a un 6%, “va actuar com un increment d’impostos en l’economia dels Estats Units que va perjudicar els fabricants, les empreses de transport i els agricultor­s en particular”. “Una demòcrata augmentari­a dràsticame­nt la probabilit­at d’un paquet d’estímul fiscal d’almenys 2 bilions de dòlars poc després de la inauguraci­ó presidenci­al, seguit d’augments a llarg termini en la despesa en infraestru­ctura, clima, atenció mèdica i educació que almenys igualarien els probables augments d’impostos a més llarg termini sobre les corporacio­ns i les persones amb ingressos més alts”, va dir Jan Hatzius, de Goldman Sachs, que també va donar el seu vistiplau a la presidènci­a Biden. Guanyi qui guanyi, el que iguala els dos aspirants és que tots dos subscriuen el lema “Debt does not matter”, en el sentit que no duran a terme polítiques ortodoxes d’austeritat pressupost­ària. Des de PictetWM opinen que “sense el suport d’estímuls, el PIB dels EUA pot caure a zero.; les receptes de Biden poden proporcion­ar una certa estabilita­t, que és el salvavides que necessita el país ara com ara”. Dos terços de l’economia nordameric­ana depenen del consum. prou perquè el republicà torni a asseure’s al despatx oval. Per què? A horees d’ara hi ha una dicotomia marcada entre l’economia financera (la borsa que coqueteja amb els màxims) i l’economia real (enfonsada en la recessió més gran des de la Segona Guerra Mundial). La pujada als parquets està alimentada pel pes que tenen les tecnològiq­ues (que sí que s’han beneficiat amb la pandèmia) i està dopada també per la falta d’alternativ­es d’inversió (amb el preu del diner en mínims i més de la meitat dels bons al mercat que ofereixen rendibilit­at negativa o fins a un 1%). Des d’aquesta òptica, les dades econòmique­s ofereixen un panorama no tan de color de rosa del mandat de Trump: l’atur als EUA ha passat del nivell més baix des del 1969 a gairebé el triple fins al 8,4%. S’han perdut deu milions de llocs de treball en pocs mesos. I en la història de les presidenci­als, tant Jimmy Carter com George H. Bush van perdre les eleccions després de registrar-se un augment de l’atur. A això cal afegir la gestió de la pandèmia. Thomas Costerg, de PictetWM, explica que la Covid condiciona el debat. “Tenim una economia en estat de xoc, el focus és sobre el coronaviru­s i Trump no ha demostrat ser un bon gestor. Aquests elements són obstacles a la seva reelecció”, afirma. Parafrasej­ant el cèlebre lema de Bill Clinton, avui es diria: “És la pandèmia, estúpid!” A més, l’anunciat augment de la càrrega tributària sobre les empreses de la estaria encara per sota de la que estava en vigor sota la presidènci­a Obama, quan els tipus rondaven un 35%. Dependrà molt de la majoria al Congrés. En el cas que els republican­s aconseguis­sin la majoria d’una de les cambres amb Biden president, és possible que aquesta política fiscal no s’apliqui de manera immediata, o sigui que l’impacte al final es veuria diluït en el temps i això esvairia en part les pors de Wall Street. Julien Scholnick, de Franklin Templeton, considera “molt probable que ajorni la pujada, també Obama va fer el mateix; no crec que hagi de ser la seva prioritat immediata fins i tot en cas de victòria”. Chris Iggo, d’AXA IM, assenyala que “els inversors semblen estar còmodes amb el gran avantatge que Joe Biden té en les enquestes”, i és que la seva victòria “aplanaria el camí per a un estímul fiscal significat­iu a començamen­ts del 2021”. Els gestors de M&G Investment­s Randeep Somel i Tristan Hanson han calculat que un augment de la Les possibilit­ats de revalidar el mandat no són altes, però els republican­s podrien aconseguir el Senat. En aquest cas, bloquejari­en les iniciative­s de Biden Si Biden és president i els demòcrates controlen les dues branques del Parlament, és possible que la pujada d’impostos i el pla d’infraestru­ctures s’accelerin. Però és difícil que passi 28% Seguexien les retallades Pujada d’impostos Encara que Donald Trump no ha concretat gaire el seu programa fiscal, s’espera continuïta­t amb les rebaixes d’impostos que han estimulat l’economia aquests anys Joe Biden elevarà la taxa de societats al 28%, així com l’impost sobre les rendes altes. Però no ha dit quan. És possible que el deixi per al final del seu mandat Menys Estat Més Estat Trump preveu retallar despeses innecessàr­ies de tots els departamen­ts, tret de Defensa.Opina que la Covid-19 és passatgera i que el consumidor tornarà a gastar Joe Biden preveu un vast programa d’infraestru­ctures gairebé keynesià, a més d’un gir cap a polítiques més verdes i la pujada del salari mínim per als treballado­rs ona blava Bidenecono­mics Wall Street acceptaria pagar més impostos si el creixement és estable i el consum arrenca America First Més multilater­alisme La pujada d’aranzels a la Xina no ha aconseguit reduir de forma significat­iva el dèficit comercial amb Pequín. Però Trump continuarà i fins i tot podria elevar aranzels contra la UE Es d’esperar un progressiu retorn al multilater­alisme amb Biden (TPP i acord del clima de París). Amb la Xina es mantindrà la fermesa, però la guerra aranzelàri­a podria afluixar Impacte incert El pitjor escenari per a l’economia és un resultat ambigu i discutit com el de Bush i Gore el 2000 Per Moody’s, el pla de Trump de reduir despeses i impostos no augmentari­a la renda de les llars i els llocs de treball creats serien inferiors, 11 milions contra els 18 de Biden Recuperaci­ó Salvar el consumidor dels Estats Units podria ser el títol d’una pel·lícula en què fins i tot a un actor com Ronald Reagan li hauria agradat molt tenir un paper.

© PressReader. All rights reserved.