Yeni Asya : 2020-07-01

LAHIKA : 2 : 2

LAHIKA

Lahika + 2 yeniasya 1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA Kâfir de olsa mazlumun duâsından sakının. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Allah kimseyi ona verdiğinde­n fazlasıyla mükellef tutmaz. Allah her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır. Talâk Sûresi: 7 Camiü’s-sağir, No: 84 İman ve Usûl $0∂‡]┥す$ぃ∧△y$a$〝┟h慰位┟6┟ぐ$a$üh0$∧_〇z$ぃh¥┟ぐ$┉¥┥ね NAMAZ VAKİTLERİ $セy]┥g$0ね;╀▼ゅ∂な$ぺう┥×∧_う$╀6$ヴ┥_6$ギら;$Ü∂‡; Ýl­ler İkindi Akşam Yatsı Ýl­ler İmsak Güneş Öğle Ýl­ler Akşam Yatsı İkindi İmsak Güneş Öğle Akşam Yatsı İkindi İmsak Güneş Öğle A­da­na An­ka­ra An­tal­ya Ba­lı­ke­sir Bur­sa Denizli Di­yar­ba­kır E­la­zığ Er­zu­rum Es­kiş­ eh­ ir Gaz­ i­an­tep Isp­ art­ a İs­tan­bul İz­mir Kas­ta­mo­nu Kay­se­ri Kocaeli Kon­ya Lef­ko­şa Sams­ un Şan­lıur­fa Trab­zon Van Zon­gul­dak 03.31 05.16 12.48 16.39 20.09 21.46 03.32 05.27 13.07 17.04 20.37 22.23 03.37 05.25 12.59 16.52 20.23 22.03 2¥N╁×ー∠_ぐ$A$]┟∠∂_っよ;$┉╀¥ね$┉┲7┟‡┥∂¢な 03.22 05.17 12.57 16.55 20.28 22.14 03.23 05.07 12.39 16.31 20.01 21.39 03.49 05.28 12.55 16.42 20.12 21.44 03.50 05.35 13.06 16.57 20.28 22.04 03.46 05.33 13.07 16.59 20.31 22.10 02.58 04.58 12.44 16.44 20.19 22.10 03.44 05.38 13.17 17.14 20.47 22.32 03.29 05.29 13.13 17.13 20.47 22.37 03.16 05.02 12.34 16.25 19.56 21.34 Nura karşı gabîleşen ve kabalaşan ve aklı gözüne 03.35 05.31 13.13 17.11 20.44 22.31 03.55 05.44 13.20 17.14 20.46 22.28 02.47 04.46 12.30 16.30 20.04 21.55 03.51 05.39 13.13 17.05 20.37 22.16 03.07 05.08 12.54 16.54 20.29 22.21 02.50 04.39 12.15 16.10 19.42 21.23 inen en büyük bir feylesofun münkirâne sözü, 03.06 04.54 12.28 16.21 19.53 21.32 03.20 05.10 12.47 16.42 20.14 21.56 03.15 05.16 13.02 17.02 20.38 22.30 maneviyatt­a nazara alınmaz ve kıymetsizd­ir. 03.05 04.55 12.32 16.27 19.59 21.41 03.27 05.26 13.09 17.08 20.43 22.32 Hicrî: 9 Zilkâde 1441 - Rumî: 18 Haziran 1436 ‘┌>ノ;ヴが"ゲく"ヱヲヲ 02.48 04.43 12.24 16.21 19.54 21.40

© PressReader. All rights reserved.