MF DNES : 2018-12-08

Názory : 13 : 13

Názory

MLADÁ FRONTA DNES sobota 8. 12. 2018 13 ❘ Názory o vytyčení směru, jak reformovat jednotlivé, centrálně řízené ekonomice poplatné odvody, jak vytvářet příjmovou stranu státního rozpočtu, jak uspořádat finanční správu nebo jak organizovat daňové poradenství. Byl to Grammetbauer, kdo pomohl domácím odborníkům zorientovat se v jemných nuancích vztahů národního práva a práva Evropských společenství. Ve světě se slovutní zahraniční experti dodnes ptávají českých návštěvníků, jak se mu daří. Mnozí bývalí i stávající poslanci a senátoři si dodnes pamatují na jeho zasvěcená úvodní slova k projednávaným mezinárodním smlouvám o zamezení dvojímu zdanění. přezdívalo, přislíbil pohovořit o daňových rájích, strhával se mezi úředníky boj o místa v sále. Mnoho složitých kauz v daňovém řízení bylo díky němu k oboustranné spokojenosti státní správy i daňových poplatníků, kteří však o původci rozhodnutí dodnes nevědí, vyřešeno – jak on říkával – po rozumu. Stejně tak „po rozumu“bývala v rámci legislativní přípravy nových předpisů nalézána a posléze i nalezena přijatelná kompromisní formulace nejednoho zákonného ustanovení. Patřil k těm nemnohým státním úředníkům, kteří měli zcela jasno, že jsou zde úřady pro daňové poplatníky, a nikoliv naopak. Placení daně není jenom povinností, ale zejména právem každého občana, říkával, a proto tak mají být daně právně ošetřeny a v praxi spravovány. Můj učitel a vzor Václav Grammetbauer zesnul 22. listopadu 2018 ve věku nedožitých 77 let. Vyřešit to „po rozumu“ Úspěch porad úředníků našich finančních a celních úřadů byl zase zaručen, pokud na nich vystupoval Václav Grammetbauer. A jestliže Grameťák, jak se mu familiárně

© PressReader. All rights reserved.