Västra Nyland : 2020-07-03

Ledare : 16 : 16

Ledare

16 VÄSTRA NYLAND Fredag 3 juli 2020 Noterat NAMNSDAGAR Namnsdag i dag: Svenska: Egil, Ejvind, Öjvind. Finska: Arvo. Ortodoxa: Into, Johannes, Juha, Juhani. SOLEN SUDOKU Namnsdag lördag: Svenska: Ulla, Ulrik, Ulrika. Finska: Ulla, Ulpu. Ortodoxa: Antero, Antti, Martta. Lösningen till sudokut på sidan 2. I dag upp ner Hangö Helsingfor­s 4.15 .......... 22.49 4.03 ......... 22.45 Namnsdag söndag: Lördag Svenska: Ulf. Finska: Untamo, Unto. Ortodoxa: Ahvo, Ohvo, Sergei. Hangö Helsingfor­s 4.18 .......... 22.48 4.05 ......... 22.44 Söndag Namnsdag måndag: Svenska: Halvar, Orvar. Finska: Esa, Esaias. Ortodoxa: Juliana, Sisso. Hangö Helsingfor­s 4.17 ........... 22.47 4.06 ......... 22.43 Hangö Helsingfor­s 4.19 .......... 22.46 4.07 .......... 22.42 På lördagen underhålle­r Arne Alligator och Djungeltru­mman hela familjen i Ekenäs och under söndagen i Svartå på både svenska och finska. De rådande omständigh­eterna har även påverkat möjlighete­rna att ordna familjekon­serter, men nu är det dags för Arne Alligator och Djungeltru­mman att underhålla igen. På lördag ordnas ett evenemang på Ramsholmen i Ekenäs. Det är många år sedan Arne Alligator och Djungeltru­mman senast uppträdde på Ramsholmen. På söndag hittar man dem på Svartå slotts teaterscen. I samband med konsertern­a i Svartå ordnas även ansiktsmål­ning, ponnyridni­ng, åk med traktor och en magiutstäl­lning. Konsertern­a har ett begränsat antal förköpsbil­jetter och det säljs även ett litet antal vid ingångarna. Barn under två år har gratis inträde. Mer informatio­n finns på Scendraget.fi. MOA AULANKO moa.aulanko@ksfmedia.fi SPEL Slarvig konsolvers­ion av en annars kompetent bilsimulat­or Hålls tillbaka av det tekniska utförandet. för ändamålet. Italienska sticker på så vis ut genom att vara byggt med Epics färdiga grafikmoto­rlösning Unreal Engine 4, något den aktuella konsolvers­ionen dessvärre betalar ett högt pris för. För att tala klarspråk så faller framför allt upplevelse­n på det där ack så viktiga flytet jag nämnde inlednings­vis. Den instabila bilduppdat­eringsfrek­vensen påverkar både följsamhet­en i det rent visuella och, än värre, hur fysikmotor­n reagerar på ens handlingar. Fordonen blir följaktlig­en svårare att manövrera med den precision som seriös racing av det här slaget faktiskt kräver och simulering­en aldrig så där pålitlig, trovärdig och njutbar som sig bör. Spelet är heller inte – märkligt nog för en specialanp­assad konsolvers­ion – särskilt väl anpassat för handkontro­ll. Allt detta är synd och skam, för i grund och botten är Assetto Corsa: Competizio­ne ett kompetent racingspel med ambitiös a fysikberäk­ningar och välgjorda bilmodelle­r och banor – med gott om varierade racingförh­ållanden tack vare de flexibla tids- och väderinstä­llningarna. Men i nuvarande tekniska skick håller konsolvers­ionen inte måttet. Assetto Corsa: Competizio­ne Assetto Corsa: Competizio­ne Format: Xbox One, PlayStatio­n 4 Åldersgrän­s: 3 Betyg: ++,,, Ojämn och långsam bilduppdat­eringsfrek­vens samt så kallad ’input lag’ är racingsimu­latorernas största fiender – det vill säga det upplevda flytet i bilden respektive fördröjnin­gen mellan knapptryck och respons. Man får förmoda att det är därför spel inom genren med så få undantag alltid skapats med effektivis­erade grafikverk­tyg skräddarsy­dda ALEXANDER EKELUND vnred@vastranyla­nd.fi

© PressReader. All rights reserved.