Västra Nyland : 2020-07-03

Ledare : 5 : 5

Ledare

5 VÄSTRA NYLAND Fredag 3 juli 2020 unga företagare vill lära sig mer om företagand­e. – Jag kan såklart inte lova att någon får fisk, men vi har det riktigt kul på våra kurser. Meningen är ändå att få fisk, skrattar han. Ungdomarna fungerar också som guidar på vattnen och de kommer med råd och förklaring­ar till sina kunder. De är noggranna med att förklara hela paketet; med vilken utrustning, vilka fiskar och i hurdana vatten de fiskar i. –Den tekniska delen är såklart viktig, säger Saga Ruotsalo. – Vi vill också väcka förståelse för hur fiskarna rör sig och betona att det finns orsak till varför en viss fisk befinner sig på ett särskilt ställe, säger Lennart Tuominen. Svartå Fishing rör sig kring Svartå slott med roddbåt och på Lojosjön med en motorbåt. –Med roddbåten kommer man också till ställen dit man inte alltid skulle kunna ta sig med en motorbåt. Man måste varje dag fundera vilket som är det bästa stället att få fisk på, säger Lennart Tuominen. Han förklarar att abborren under varma dagar söker sig till mer strömmade ställen. Abborre och gös är de fiskar Lennart Tuominen påstår sig kunna bäst. Han berättar också att det är abborre som man får mest i området. Svartå Fishing fiskar med lättare utrustning, eftersom fiskarna inte är så stora. Företagets kunder har varit i varierande ålder från barn till äldre vuxna. De som är över arton behöver betala fiskevårds­avgiften om de inte sedan tidigare har fiskelovet i skick. – I sommar har det varit mest lokala som fiskat med oss, men nästa sommar har vi tänkt att också turister ska vara vår målgrupp, säger Lennart Tuominen. Lennart Tuominen säger att de har märkt att företagand­et inte är något mål som är långt borta i fjärran. –Det är lättare än man tror att grunda ett företag. Det finns ibland en uppfattnin­g om att företagand­e är för vuxna och inte för unga, säger Lennart Tuominen. – Jag blev förvånad över hur naturligt företagand­et sist och slutligen föll sig för oss. Man behöver inte kunna allt när man börjar, man lär sig mer under processen, säger Saga Ruotsalo. Bokningarn­a sker i huvudsak via sociala medier. –Svartå Fishing finns på Instagram och Facebook och där via hinner man ännu boka en fisketur eller fiskekurs med oss den här sommaren, säger Lennart Tuominen. Nytt fiskintres­se Jonas Parmanen håller precis som Lennart Tuominen på med fiskedelen i företaget och Saga Ruotsalo är ansvarig för det grafiska. För logons del ville hon få fram att företaget håller på med fiske. –Jag ville att logon skulle vara tydlig och koncis, säger Saga Ruotsalo. Lennart Tuominen inflikar att hon lyckats bra med att förverklig­a det. – Man får genast grepp om att det är fråga om fiske, säger han. – Nu släpper vi också tröjor med vår logo. Jag har arbetat mera i bakgrunden, men nu också blivit mer intressera­d av själva fisket, skrattar Saga Ruotsalo. som lönar sig, men vi har nog också kommit upp till vårt kundmål för den här sommaren, säger Lennart Tuominen. Den här sommarens säsong tvingas bli kortare för att Lennart Tuominen ska avlägga sin militärtjä­nstgöring. Nästa sommar har Svartå Fishing planer på att samarbeta med restaurang­en på Svartå slott. Då planeras säsongen pågå mellan maj och augusti. – Då är det meningen att kunderna ska få hela upplevelse­n och att de ska få fiska och tillaga sin egen middag, säger Lennart Tuominen. Varför just ert företag? Lennart Tuominen säger att det inte finns en motsvarand­e miljö att fiska i på något annat ställe och att de som MOA AULANKO moa.aulanko@vastranyla­nd.fi

© PressReader. All rights reserved.