Nou Torrentí : 2019-05-17

ESPECIAL ELECCIONS 26M : 11 : 11

ESPECIAL ELECCIONS 26M

Especial Eleccions 26M Maig 2019 www.nouhorta.com 11 “Ens hem d’acostumar que les majories absolutes en aquests moments són molt complicade­s” una en la que estem molt il·lusionats. És el tema de l’habitatge, sobretot per a la gent jove, és un poc complicat per aquest col·lectiu. Volem incidir en eixa qüestió igual que férem fa 20 anys en la construcci­ó d’habitatges per a la gent jove però ara en règim de lloguer a preus assequible­s perquè les condicions actuals són les que són. És una experiènci­a pilot de la qual estic convençut que funcionarà bé, i si és així, tots els solars municipals de l’Ajuntament serien per a construir habitatges en règim de lloguer per als joves. Aquesta primera experiènci­a pilot es dugué a terme en la plaça Marquesat, en la que tenim un solar magnífic per a fer realitat aquest il·lusionant projecte. “De la política no em vaig allunyar mai” En què es queda durant aquests últims quatre anys de govern? instal·lacions esportives, passant per instal·lacions culturals, etc. Ha canviat tot al llarg d’aquests anys. És trobàrem una ciutat que no tenia de res i hui tenim una ciutat que té de tot i de qualitat. Doncs em quedaria en una cosa important que de vegades la gent no valorem. Al marge de les inversions que sempre són importants, de les ajudes i les actuacions en matèria social, cultural, educativa, urbanístic­a, em quedaria amb el pas que hem donat en la defensa del que és nostre. Hem sigut capaços de posar a Torrent i a les seues coses en valor i més a més, que es conega fora del nostre entorn. Som la segona ciutat de la província de València en habitants, en programaci­ons artístique­s i culturals, en moviments veïnals, etc. Valorar tot el que és nostre, és tan important com la resta de les altres coses i ha de tindre un pes específic dins de la vida municipal. Com valora el seu retorn al panorama polític a l’anterior legislatur­a i haver aconseguit arravatar el mandat a l’anterior corporació? De la política no em vaig allunyar mai. Vaig estar en les Corts quatre anys. Sí que és de veres que durant una legislatur­a no vaig ostentar cap càrrec, perquè jo també necessitav­a parar, asseure, reflexiona­r i pensar. I quan això hi havia ocorregut, els companys de l’agrupació i de la direcció del partit em varen dir “podries intentar-ho”. Jo vaig dir “intentem-ho” i la cosa va eixir regular, però hem pogut governar aquesta legislatur­a canviant la ciutat de nou projectant coses importantí­ssimes que es van començar a veure i desenrotll­ar a partir de ja. Per acabar, què diria als torrentins que encara estaran suposadame­nt indecisos per a convéncer-los que el seu projecte és el millor per a la ciutat? Jo als torrentins sols els diria una cosa, que comproven si el que els varen dir fa quatre anys s’ha fet o no. Al final unes eleccions són un examen i eixe examen ix de les propostes que tu has fet. La gent només ha de comprovar i ells han de posar la nota. Nosaltres en totes les campanyes electorals, remarquem a la gent si hem fet el que els vàrem dir, i si és així, vol dir que hem aprovat. El pròxim 26 de maig confia a aconseguir un millor resultat que en l’anterior legislatur­a, i si no fora així, tractaria de buscar de nou aliances que li permeten tornar a governar? Els resultats sempre els marquen els ciutadans i donen l’opinió del que han vist durant la legislatur­a. En la meua

© PressReader. All rights reserved.