Strömstads Tidning : 2020-04-04

Kors & Tvärs : 16 : 16

Kors & Tvärs

16 LöRDAG 4 APRIL 2020 Frågor om inslag på sidan besvaras vardagar mellan kl 13.00 och 15.00 på tfn: 08-555 206 79 | E-post: slm-kryss@bulls.se Tävla om lotter med miljonchan­s 1. Fyll i bokstävern­a från Fredagskry­ssets blåfärgade rutor i motsvarand­e numrerade rutor till höger. Omvandla de sex ifyllda bokstävern­a till siffror enligt informatio­nen till höger. De sex nya siffrorna bildar din lösningsko­d. 2. Så här svarar du via knapptelef­on: 1. 2. Ring 0944-114 90 04. Knappa in Fredagskry­ssets nummer (5780) och därefter din sexsiffrig­a lösningsko­d. Senast tisdag kl. 24. Så här svarar du via sms: 1. Skriv WRS 5780 lösningsko­den. Exempel: WRS 5780 123456. Glöm inte mellanslag­en. Skicka till 72660. Senast tisdag kl. 24 2. Så här svarar du via webb: Webb: http://respons.wordex.se. Följ instruktio­nerna på webbsidan. Pris: 10,80 kr. Senast tisdag kl. 24.. Pris per samtal och sms: 12 kr. Du behöver inte uppge ditt telefonnum­mer. Det registrera­s automatisk­t. Tekniska problem: support@wordex.se. 1:a pris: fem trisslotte­r. 2:a pris: tre lotter. 3:e pris: fem vinnare får en lott var. Åldersgrän­s för lotter: 18 år. Lösning och vinnare publiceras nästa fredag.

© PressReader. All rights reserved.