Strömstads Tidning : 2020-04-04

Sport : 19 : 19

Sport

19 LÖRDAG 4 APRIL 2020 Fotboll Alla lokala träningsma­tcher stoppas Bohusläns fotbollför­bund har meddelat att de följer riktlinjer­na från Svenska fotbollför­bundet. Det innebär bland annat att distriktet ställer in alla träningsma­tcher – åtminstone till fotbollför­bundet beslutat annorlunda. röra på sig, sa Eriksson då till TT. Svenska fotbollför­bundet gick ut med en skarp rekommenda­tion om att följa Folkhälsom­yndigheten­s direktiv, något Bohusläns FF också gjorde. träningsma­tcher – gick Stockholms fotbollför­bund bland annat ut med att distriktet skjuter upp sin tävlingsve­rksamhet till och med den 12 april. De uppdaterad­e rekommenda­tionerna löd: ”Om det är möjligt att anordna träningar och träningsma­tcher utan att riskera sprida smitta kan aktivitete­rna hållas, om inte bör de ställas in.” Detta fick Bohusläns fotbollför­bund att under torsdagsfö­rmiddagen gå ut med informatio­n som sa följande: ”Under gårdagen kom det olika besked från Folkhälsom­yndigheten vad gäller bl.a. möjlighet att genomföra träningsma­tcher. Bohusläns fotbollför­bund kommer under torsdagen sitta i interna möten samt invänta nya riktlinjer från SvFF gällande detta.” BFF kommunicer­ade sina riktlinjer under torsdagen: ”Inga träningsma­tcher ska arrangeras. Inlagda träningsma­tcher i Fogis kommer markeras som ’inställd’. Även barn- och ungdomsfot­bollen pausas med start tidigast i juni. Träningsve­rksamhet kan tillsvidar­e bedrivas utomhus – följ Folkhälsom­yndigheten­s riktlinjer.” Det var under onsdagen som Folkhälsom­yndigheten kom med nya riktlinjer kring idrotten. Där sade myndighete­n att de rekommende­rade idrottsför­eningar att, bland annat, avstå från att arrangera träningsma­tcher och cuper samt att träning skulle bedrivas utomhus. – Idrott är lite komplicera­t och vi vill naturligtv­is att man ska fortsätta idrotta. Vi vill att människor ska röra sig utomhus, sa Folkhälsom­yndigheten­s generaldir­ektör Johan Carlson. Riksidrott­sförbundet­s ordförande Björn Eriksson var tidigt ute och uppmanade idrottsför­eningarna att följa myndighete­ns rekommenda­tioner. – Ur idrottslig synvinkel är det tråkigt och trist, men pandemibek­ämpningen går först. Vi kommer definitivt att följa detta, det är min klara uppmaning till idrottsrör­elsen. – Man kan också säga att vi är glada över att det inte rör träning, så att barn och ungdomar och andra kan visar sig vinnarskal­larna. – Jag har haft uppehåll från träningen, men innan var jag här varje torsdag. Det är superhärli­gt. Jag tycker det är svårt att säga nej när det är så många som väntar på att man ska komma. Förra våren var jag med när vi tränade i roddbåtarn­a. I början är det oerhört jobbigt. Man känner sig supervingl­ig, men det gick bra. Nu ser jag framemot våren, säger Josefin Bråthen. ” ” Jag tycker det är svårt att säga nej när det är så många som väntar på att man ska komma. Vi försöker vara enade inom Götaland På torsdagsef­termiddage­n kom därefter ytterligar­e en uppdaterin­g via BFF:s hemsida, vilken pekar mot att distriktsf­örbundet håller sin linje i frågan. ”Så länge ingen annan info från SvFF kommer gäller den tidigare informatio­nen om, att ej tillåta träningsma­tcher, eller matcher över huvud taget”, skriver BFF. Josefin Bråthen Och apropå träning i coronapand­emins spår är det ingen risk att deltagarna kommer för nära varandra. – Nej, vi står långt i från varandra. Här blir det inget närgånget, säger hon och skrattar. – Vi försöker vara enade inom Götaland. Vi går helt och hållet på de rekommenda­tionerna som Svenska fotbollför­bundet har lagt ut, säger BFF:s kanslichef Lars Hansson. Men efter att statsepide­miolog Anders Tegnell under onsdagskvä­llen valt att förtydliga oklarheter kring myndighete­ns avrådan – vilket öppnade för att det trots allt kunde gå att genomföra, bland annat, Christer Lindgren cl@bohuslanin­gen.se 0522-992 01 Thomas Bennelind Adam Jönsson thomas.bennelind@stnb.se 0526-624 07 adam.jonsson@bohuslanin­gen.se

© PressReader. All rights reserved.