Strömstads Tidning : 2020-04-04

Nyheter : 7 : 7

Nyheter

7 LÖRDAG 4 APRIL 2020 Strömstad Vill informera de äldre om smittsprid­ning Det är mycket som är ovisst i dessa dagar. På Samverket/ Anhörigstö­det i Strömstad gör man sitt bästa för att nå ut med informatio­n och se till att de äldre förstår allvaret och håller sig inne eller promenerar ute. Men det finns en och annan som fortfarand­e syns på mataffärer­na. – Det ringer både äldre och anhöriga för de är oroliga, och även om vi inte har alla svaren så finns vi där som ett stöd, säger Berith Cullsjö. till presskonfe­rens. Folkhälsom­yndigheten­s rekommenda­tioner kan ändras snabbt och då är det viktigt att vi alla gör det vi kan för att se till att alla har fått informatio­nen och att vi hjälps åt tillsamman­s, framförall­t för de äldres skull. På kommunen anser man att de allra flesta äldre följer rekommenda­tionerna med fysisk distanseri­ng och använder sig av tjänsterna som erbjuds, både från kommunens men också från allmänhete­ns sida. Ändå finns det en del äldre som är ute på onödiga rundturer i butikerna och kanske inte heller håller det avståndet som är rekommende­rat. Strömstads Tidning har träffat Ingela Baatz och Berith Cullsjö, som arbetar på Samverket/Anhörigstö­det i Strömstad. Till vardags en samlingspl­ats för många äldre och anhöriga, möten som nu förs via en stödtelefo­n. – De allra flesta som vi har i våra grupper är ju över 70 år, så nu gäller det att vi ser till att de har rätt informatio­n om hur läget ser ut, säger Ingela Baatz när vi möts i Frivilligc­entralens tomma lokaler. Både Ingela Baatz och Berith Cullsjö menar att det viktiga är att få de äldre att förstå sin roll i förhindran­det av spridninge­n av covid-19. Att ” Fysisk distanseri­ng är inte samma sak som social distanseri­ng Det har nog inte undgått någon att situatione­n vi nu har med coronakris­en, både runt omkring i världen, i landet men också i kommunen, på många plan är allvarlig och helt ny. Våra vanor och vardagsliv påverkas och vi tar alla nästan en dag i taget, lever från presskonfe­rens Berith Cullsjö

© PressReader. All rights reserved.