Hufvudstadsbladet : 2020-07-14

Dagbok : 22 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET Tisdag 14 juli 2020 Dagbok Observera: Abstrakt. På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. med smarttelef­on och egna hörlurar och upplev Svenska Yle dramas tidsresa till 1710. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Finland och erbjuder en rolig och tankeväcka­nde helhet. Till 13.9.2020 på Teatermuse­et, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G, Ti,tosö Kl. 11-18, on kl. 11-20. vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. En mångsidig presentati­on av det icke-föreställa­nde i bildkonste­n. Innefattar målningar och skulpturer, men också installati­oner och ett ljudverk. Till 2.8 på Sinne, Stora Robertsg. 16, ti-sö kl. 11-17. Bulevarden 40. Öppet ti-fr 11-18, lö-sö 10-17. Ingermanlä­ndarna – de glömda finnarna. UTSTÄLLNIN­GAR Den finskspråk­iga befolkning­en som bosatt sig i Ingermanla­nd fick möjlighet att komma till Finland. Nationalmu­seum, Mannerheim­v. 34. Öppet må-sö kl. 11-18 (on kl. 11-20). Evenemang: Joonas Hyvönen: Wet planet. Makt och magi. Carla Lundell: Unfixed. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Finlands teaterhist­oria från mitten av 1700-talet till 2000-talet. Genom konst, underhålln­ing, publik och företeelse­r i samhället visas teaterns makt och magi genom tiderna. Fritt inträde på: Teatterimu­seo.fi/ sv/Makt-och-magi Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Fritt inträde. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Till 22.8. Hyvönens verk behandlar ofta den digitala teknologin med fokus på dialogen mellan användaren och använda systemet. Fritt inträde. Forum Box Gräsvikska­jen 3 A. on 12-20, ti-fr 12-17, lösö 12-16. Till sjöss från Sveaborg. Finlands äldsta aktiva torrdocka, Viaporin telakka. Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning­ens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditione­ll skeppsbygg­e. Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. Bildfrihet. Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Föreningar: Jaana Erkkilä: Bilder av de osynliga. Den stora mullvadsja­kten. Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. Alla barn kan söka efter mullvadar och delta i utlottning­en av ett pris från museet. Finlands Leksaksmus­eum Hevosenken­kä, Flitarv. 5, Esbo. Ti, lö, sö kl. 11-17, on, tor, fr kl. 11-19. I konsten förenas det vardagliga och det heliga, det synliga och det osynligas värld. 1.–2.8. klo 12–16 konstnären på plats. Till 2.8. Fritt inträde. Galleri Duetto Kalevag. 15, Ti-fr 11-17. Med idrottaren­s ögon. Idrottsmus­eet presentera­r videos som idrottare filmat själva. Från agility till wakeboardi­ng, på nätet: Urheilumus­eo.fi/sv Historier inom finländsk konst. I konstmusee­t finns landets äldsta och mest omfattande konstsamli­ng. Konstmusee­t Ateneum, Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. MUSIK Sampsa Indrén & Kalle Turakka Purhonen: Våren bakom bastun. Juzzman. Marja Salonen: Klänningar till fest och vardag. Digitala kulturtips. Fokus-salen. Spelar energisk rootsoch bluesmusik. Fritt inträde. Tenho Restobar, Helsingeg. 15, Kl. 20. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Figurativa teckningar där materialen i sig är figurer. Isblommor på gamla tv-apparater och bildskärma­r, och motiv som behandlar livets värme och kyla. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Bröderna von Wrights verk har inspirerat bland annat personer som har sysslat med hantverk eller designat gatumode. Konstmusee­t Ateneum Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. Tidsmaskin­en. Ny teknologi väcker Signe Branders hundra år gamla fotografie­r av Helsingfor­s till liv. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Konstnären har skapat klänningar av återvunna Emmaus textiler. Fritt inträde. Emmaus fönstergal­leri, Backasg. 54. Ti 11-17, on-fr 15-17. DIVERSE Sigbjørn Bratlie (NO) Eschatopho­bia. Barnavårds­föreningen­s chatt. Vägen till dold kunskap. Piirakkake­rho - Unipulla. Generation 2020. Ville Välikangas: Under the Sky. Piirakkake­rho samlas igen! Forum Box galleri fylls av ull, bullar och folk som tar tupplur. Fritt inträde. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Programet börjar kl 9. Mer info på webben: piirakkake­rho. blogspot.com/p/tulossa.html Utställnin­gen ger en fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lö-sö kl. 11-17. Video 35 min. Det finns tre huvudkarak­tärer i videon: jag, min vän Jarno och det grekiska språket. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Människor, i synnerhet människoan­siktet är oändligt intressant för Välikangas. Gestaltern­a är påhittade, förhoppnin­gsvis kan man hitta någonting i sig själv via bilderna. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. KRAN rf. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r Barnens stad. Hair - från Popteatter­i framåt 1969-2019. Livet under hot. Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Djurbilder fanns redan på den förhistori­ska tiden. Konstmusee­t Sinebrycho­ff, Utställnin­gen firar musikalen HAIRs 50-åriga föreställn­ingsbana på scener i Öster från pestens år. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ta Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Annonsmark­naden Gör din egen annons i Annonskios­ken på hbl.fi/annonskios­ken Byråer VARJE TISDAG OCH TORSDAG Pris per rad: 220 euro/6 mån, 356 euro/12 mån. (Moms 24 % tillkommer) Rehn & Co Ab ADVOKATER ARKITEKTER JURIDISKA BYRÅER Tempelgata­n 3-5 A 5, tel. 668 9650 HELSINGFOR­S Reims & Co Ab, tel. 622 0481 Alexanders­gatan 15 B, www.reims.fi Jannika Enegren - www.enegren.fi Norra Magasinsg. 7 A, tel. 4247 4422 Sumelius Tom, tel. 050 584 1509 Skatuddsga­tan 3E 24. Anna-Karin Mickwitz, MEDLEMMAR AV FINLANDS ARKITEKTFÖ­RBUND SAFA tel 040 5411 586 www.akmickwitz.com C. M. von Wendt SIBBO Kronbergsg­atan 3, tel. 0500 402 177 Johannes v Martens, tel. 040 702 0373 – Råd i bygg- och inrednings­frågor Roger Wickholm, VH tel. 0500 434 717 Göran Wörlund Södra Kajen 2 A 7, tel. 633 007 VANDA Arkitektby­rå H E L S T O y helst.fi Mikael Damstén Advokatbyr­å Ab HELSINGFOR­S Advokatbyr­å Max Lindholm Ab Bostadshus, kontor och villor tel. 050 302 92 26 Gör din egen annons på hbl.fi/annonskios­ken Södra kajen 6 A 5 tfn 0400 503 268 Elmer Sulonen, tel. 0400 828472. Gamla chaussén 12 B Tel. 09-4282 6949 ÅBO Schultz & Köhler Ab BOKFÖRINGS- OCH KONSULTBYR­ÅER Procopé & Hornborg Tom Gustafsson Köpmansg. 12 A, tel. 02 231 1713 www.audirek.fi Harriet Rydberg, tel. 050 554 4565 tel 050 0496961 Vill du annonsera i tidningen?