Romania Libera : 2020-12-02

Pagina 2 : 2 : 2

Pagina 2

2 pagina 2 RomÂnia LibeRĂ, mieRCURi, 2 DeCembRie 2020 POLITICĂ COTiDiaNUL ROMaNia LiBERa ESTE UN PRODUS ThETa PROFiCiENC­y Departamen­te Mihai DiaC MaRia PaȘC aDRiaNa CONSTaNTiN­ESCU LaURENȚiU MUȘOiU CĂTĂLiN Mihai MaRiUS GhiLEZaN PETRONEL TUDOR iOaNa OaNCEa iOaNa ROȘU Incognito: ................................ Cultură: .................................... Externe: ...... Educație, Social: ........ Sport: .................................. EDITORIALI­ST: ........... Senior Editor Online ... Politica/Justitie/Social ....... News Reporter ........................ Publicitat­e Contact Distribuți­e CORINA COTOROGEA corina.cotorogea@tngpress.ro romanialib­era.ro SECRETARI REDACțIE Mica Publicitat­e Președinte de onoare: PETRE Mihai BĂCaNU PAULA CONDURACHE paula.condurache @romanialib­era.ro secretari.redactie @romanialib­era.ro Editori-senior: Mihai DiaC, LaURENȚiU MUȘOiU, EUGEN CiȘMaȘU, iOaNa OaNCEa Magazinul Unirea, Piaţa Unirii, Nr. 1, et. 6, sector 3, București, redactie@romanialib­era.ro facebook: romanialib­era.ro / twitter: romanialib­era.ro ISSN 0304-3517 Ziariști de Investigaț­ie: CEZaR ROȘU MaRCEL STaNCiU Departamen­t Grafică: .............. Mica Publicitat­e DTP: .... CRiSTi CiUPERCĂ, NaRCiS DaJU 1 2 3