Makam Music : 2019-01-01

Baş Sayfa : 2 : B

Baş Sayfa

19846 makammuzik.com okuyucu sayısına ulaşan tirajımızl­a müzik dolu güzel günlere Makam Müzik Dergisi Tüm Sayıları Turkcell Dergilik ile Telefonunu­zda, Tabletiniz­de, Bilgisayar­ınızda Cinuçen Tanrıkorur Cinuçen Tanrıkorur Yaz 2018 - Sayı : 3 Summer 2018 - Issue : 3 DÜNYA MÜZİK LİSTELERİN­İ SARSAN TÜRK Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç COŞKUN KARADEMİR, SONSUZ YOL, Endless Path İnsanın Manevî Tekâmülü ve Müzik Her Nota Bir Kitap Olsun MURAT SÂLİM TOKAÇ CD1 01 02 03 04 05 06 CD2 01 Spiritual Evolution of Man and Music PESREV / Devr-i Kebîr KÜRDÎLIHIC­ÂZKÂR MEDHÂL Melda Kuyucu Kılıç 02 I. BESTE / Devr-i Kebîr KÜRDÎLIHIC­ÂZKÂR SARKI / Aksak Güfte : Mustafa Nâfiz IRMAK Solist: Murat IRKILATA PARİS’TE TÜRK MÜZİĞİ II. BESTE / Lenk Fâhte AGIRSEMÂÎ / Aksak Semâî 03 KÜRDÎLIHIC­ÂZKÂR NAKIS YÜRÜKSEMÂÎ / Yürük Semâî YÜRÜKSEMÂÎ / Yürük Semâî Anadolu’dan Göç Eden Müzik Güfte: Mehmet Turan YARAR Solist: Tûbâ AKYOL NEY TAKSÎMI Volkan YILMAZ 1 : e u s Is - 8 1 0 2 r e t n i W MÜZİK İYİLEŞTİRİ­R REBETİKO 04 KÜRDÎLIHIC­AZKÂR LONGA / Nîm Sofyân OF C ANUS II I I LTM M SUHLI EISSE H TRK TU 07 SARKI / Aksak 05 Solist: Ertan BILGI TANBUR TAKSÎMI / Hüzzâm Niko Andrikos 08 06 SARKI / Düyek HÜZZÂM SAZ SEMÂÎSI (GÜL BAHÇESI) / Aksak Semâî ÖZGÜR SALUR Solist: Jülide BILGI Tanbur Solo: Murat Sâlim TOKAÇ MUSIC HEALS 09 10 11 SARKI / Aksak nn e d a n g ü r z Ta ö G n i nd d nh ’ıi au kcM Tori f ale dŞ r u Y 07 KÃNUN TAKSÎMI / Hüseynî SAZ SEMÂÎSI / Aksak Semâî Atilla AKINTÜRK All About Music Her Yönüyle Müzik S OD ’ SUD O EC U‘ OTIL : TTAU SE RNVM V IEE VELHL OME L S WRVKS UEIA TTARR SHUE TV NO I EN I EHH HWTU T E F H O T O T NEY TAKSÎMI / Rast Murat Sâlim TOKAÇ 08 HÜSEYNÎ HAMÂSÎ DESTAN (TUNA ILE HASBIHAL) / Düyek KUDSİ ERGUNER 12 RAST MEDHÂL Güfte: Memduh CUMHUR Ud: Cinuçen TANRIKORUR Ney: Murat Sâlim TOKAÇ n ati geo r ni yy Omu neu tl m iCK Ekn iı sıl iı uY M . r0 a0 d1 ü k s Ü 09 HÜSEYNÎ ILÂHÎ / Sofyân Güfte: Azîz Mahmud Hüdâyî Hz. 13 PESENDÎDE SAZSEMÂÎSI Dede torun müziğe adanmış bir ömür. 10 HÜSEYNÎ TÜRKÜ (TURNALAR) / Nîm Sofyân C U M Ud: Cinuçen TANRIKORUR Ney: Murat Sâlim TOKAÇ SI M K L O F N A IJ A B R E Z A Güfte: Refet KÖRÜKLÜ İ Ğ İ Z Ü M K L A H N A C Y A B R E Z A A Ğ U M 11 BÛSELIK FANTEZI (KIZ KULESI) / Nîm Sofyân lay Ca n za ma Ra ier th Lu SEDAT ÖZTOPRAK 14 MÜSTEREK TAKSIM / Evcârâ Güfte: Feyzi HALICI fi a n i S Ud: Cinuçen TANRIKORUR Ney: Murat Sâlim TOKAÇ o ri T Türk Müziğinin Kraliçesi Titiz, özverili ve içten bir gayretin ifadesi olan bu eser, geçmişten geleceğe intikal edecek değerlerim­izin somut bir neticesi olarak; kitaplığın­ızda, zihninizde ve gönlünüzde kendisine bir yer bulmayı beklemekte­dir. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 15 EVCÂRA SON PESREV VE YÜRÜKSEMÂÎ / Düyek - Yürük Semâî NESRİN SİPAHİ Queen of Turkish Music Ud: Cinuçen TANRIKORUR Ney: Murat Sâlim TOKAÇ Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç 23-24 23-24 SERAP ÇAĞLAYAN MÜNİP UTANDI ISSN 2602-3105 Kubbealtı Academy Culture and Art Foundation 9772602310­009 Türkiye Satış Fiyatı ₤20 Outside Turkey €10 - $12 1 ı: y a S - 8 1 0 2 ış K en r ey se el ârpo st ek m Be s” st Co ie riBe tov lekeaM myü l Gre FiBüeTh Th“ Of k a n y a K n i tt e d a S 05 31 - 02 26 N S IS 0 2 12 ₤$ ı- at0 iy1 F€ ışey atrk S Tu e iye rki d üts Tu O 9 00 10 23 60 72 97 Kış 201 8- Sa yı: 1 Wi nte r 201 8- Iss ue :1 Cüneyt Kosal Adnan Günaydın Fahrettin Çimenli Nevzat Sümer Göksel Kartal Makam Müzik Dergisi’nin bu sayısı, geçtiğimiz dönem aramızdan ayrılan tanbur sanatçısı Fahrettin Çimenli, kanun sanatçılar­ı Nevzat Sümer, Cüneyt Kosal, Göksel Kartal ve Adnan Günaydın'a ithaf edilmiştir. This issue of Makam Music Magazine has been dedicated to the memories of tanbur artist Fahrettin Çimenli, the kanun players Nevzat Sümer, Cüneyt Kosal, Göksel Kartal and Adnan Günaydın, who left us recently. makam müzik dergisi 1 / makam music magazine