Hufvudstadsbladet : 2020-07-18

Front Page : 1 : 1

Front Page

Lördag • • • 18 JULI 2020 Vecka 29 Nummer 191 Årgång 156 3,50 euro Vi leder tillsamman­s MED MÄNNISKAN I FOKUS i en tid av förändring Profession­alitet - kvalitetss­äkrad & internatio­nell Erfarenhet - bred & lång Passion - äkta & från hjärtat N G M . * ionshi li =Re at g geran r i r En Individue din inre väl nde organisat ching, tillsa du da f upp el c ching vara stark o e e eam och en väl nde a bet pl l a ttar v ll! och n h ar på hela pot Karriärcoa­chin coach för er och - kan o någ dina d a ”rätt” a k o dskap n – förutse, taga sp n n ikter förebygg, a l Executive olla n , utvec , a & vatliv m.m. och andras styrkor och n Parcoachin­g, t =Str t Deployment Inventory, E. Port (19 T. der (2013) Mentorcoac­hing n orco hi ogram C O A C U T BILDNI N G , N O I N E U E C K L I N G Utbilda E mo rso d Bli C g till internatio­nellt rnt chande ut ckling ng s m bas för din e n nisc ifier d SDI handledare (ge diplome tifierad c Companions ng som – ledarskap, skola, n CCE po ng ICF) och c coa h Propeller förändrar dig hälsa, (I team struktur, utveckling, ta vara Förändri , karriär, mål Ledarskaps­utveckling få verktyg a ganisation­er ocesser, rso ig och mot u win-win-win på di och m nande, n ätt mål ledarska m l C ell™ KPI, ig med diplomut och inr möjli anv pot hete nda jning nya – i d ke n l och rroll pri Hur kan vi hjälpa dig? Ta gärna kontakt! www.positiveso­lutions.fi Följ oss på www.coachcompa­nion.fi info@positiveso­lutions.fi Tillsamman­s förändrar vi världen – din och andras! Tom +358 50 381 4737 Christine +358 45 847 0443

© PressReader. All rights reserved.