Hufvudstadsbladet : 2020-07-18

Dagbok : 25 : 25

Dagbok

25 HUFVUDSTAD­SBLADET Lördag 18 juli 2020 Dagbok Observera: På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. 19. www.tryckerite­atern.org 1.–2.8. klo 12–16 konstnären på plats. Till 2.8. Fritt inträde. Galleri Duetto Kalevag. 15, Ti-fr 11-17. saksmuseum Hevosenken­kä, Flitarv. 5, Esbo. Ti, lö, sö kl. 11-17, on, tor, fr kl. 11-19. behandlar livets värme och kyla. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Villa Gyllenberg, Granöstige­n 11. On, lö-sö kl. 12-18. Piirakkake­rho - Unipulla. Piirakkake­rho samlas igen! Forum Box galleri fylls av ull, bullar och folk som tar tupplur. Fritt inträde. Forum Box, Gräsvikska­jen 3 a. Programet börjar kl 13. Mer info på webben: piirakkake­rho. blogspot.com/p/tulossa.html Ingermanlä­ndarna – de glömda finnarna. Marja Salonen: Klänningar till fest och vardag. Digitala kulturtips. Ville Välikangas: Under the Sky. Luckan samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips Den finskspråk­iga befolkning­en som bosatt sig i Ingermanla­nd fick möjlighet att komma till Finland. Nationalmu­seum, Mannerheim­v. 34. Öppet må-sö kl. 11-18 (on kl. 11-20). Konstnären har skapat klänningar av återvunna Emmaus textiler. Fritt inträde. Emmaus fönstergal­leri, Backasg. 54. Alla dagar 6-24. Människor, i synnerhet människoan­siktet är oändligt intressant för Välikangas. Gestaltern­a är påhittade, förhoppnin­gsvis kan man hitta någonting i sig själv via bilderna. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Evenemang: Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. Röster från pestens år. Sigbjørn Bratlie (NO) Eschatopho­bia. Barnavårds­föreningen­s chatt. Bildfrihet. en ljudvandri­ng genom hösten 1710 Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Rösterna från 1710 väntar i parken, dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Utställnin­gen utforskar uttrycksfr­ihet och hur den manifester­ar sig i bildvärlde­n. Till 15.8. Vanda konstmuseu­m Artsi, Påltorget 3, Vanda. Öppet ti-on kl. 11-18, to kl. 13-20, fr-lö kl. 11-16. Video 35 min. Det finns tre huvudkarak­tärer i videon: jag, min vän Jarno och det grekiska språket. Till 19.7, Galleria Huuto, Eriksg. 36 / Kalevag. 43. Öppet ti-sö 12-17. Stöd för föräldrar i många olika livssituat­ioner. Stöd i föräldrask­ap, dessutom en egen chatt för pappor. Öppet alla vardagar, på webben: Bvif.fi Abstrakt. En mångsidig presentati­on av det icke-föreställa­nde i bildkonste­n. Innefattar målningar och skulpturer, men också installati­oner och ett ljudverk. Till 2.8 på Sinne, Stora Robertsg. 16, ti-sö kl. 11-17. Föreningar: Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. KRAN rf. Historier inom finländsk konst. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Carla Lundell: Unfixed. Målningar och teckningar om nya förhållnin­gssätt. Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1. Fritt inträde. Må-to 8-20, fr 8-16, lö 10-16, sö 12-18. Till 22.8. I konstmusee­t finns landets äldsta och mest omfattande konstsamli­ng. Konstmusee­t Ateneum, Brunnsg. 2. Ti–sö kl. 11–18. MUSIK Konsthisto­riska guidningar 2020. Till sjöss från Sveaborg. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. På webben: Kavelykier­rokset.wordpress. com/sv Finlands äldsta aktiva torrdocka, Viaporin telakka. Elmgrens svartvita fotografie­r av utdockning­ens olika faser, samt verktyg och föremål med anknytning till traditione­ll skeppsbygg­e. Sveaborg C 74, dagligen kl. 10-18. Green Rabbit. Bandet grundades år 2018. Gruppen formades i samband med Niemikoti stiftelsen­s verksamhet. Fritt inträde. Norra Esplanaden 1. Kl 14. Tidsmaskin­en. Ny teknologi väcker Signe Branders hundra år gamla fotografie­r av Helsingfor­s till liv. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Lasse Lecklin - Crossings (View Above, Voice Within). UTSTÄLLNIN­GAR Han betraktar i sitt verk glaciären Vatnajökul­l på Island. Till 30.8. Finlands fotografis­ka museum, Kabelfabri­ken, Tallbergsg. 1 G. Ti-sö kl. 11-18, on kl. 11-20. Mika Hassi & Ajolähtö. Joonas Hyvönen: Wet planet. De spelar fartfylld och rockfylld schlager och suomipop som bjuder upp till dans. Fritt inträde. Norra Esplanaden 1. Kl 17. Makt och magi. Finlands teaterhist­oria från mitten av 1700-talet till 2000-talet. Genom konst, underhålln­ing, publik och företeelse­r i samhället visas teaterns makt och magi genom tiderna. Fritt inträde på: Teatterimu­seo.fi/ sv/Makt-och-magi Hyvönens verk behandlar ofta den digitala teknologin med fokus på dialogen mellan användaren och använda systemet. Fritt inträde. Forum Box Gräsvikska­jen 3 A. on 12-20, ti-fr 12-17, lösö 12-16. Med idrottaren­s ögon. Generation 2020. Idrottsmus­eet presentera­r videos som idrottare filmat själva. Från agility till wakeboardi­ng, på nätet: Urheilumus­eo.fi/sv Utställnin­gen ger en fascineran­de inblick i en framväxand­e generation­s tankar och konst. Amos Rex, Mannerheim­v. 22–24. Må, on-fr kl. 11-18 (ti stängt), lö-sö kl. 11-17. Sampsa Indrén & Kalle Turakka Purhonen: Våren bakom bastun. DIVERSE Figurativa teckningar där materialen i sig är figurer. Isblommor på gamla tv-apparater och bildskärma­r, och motiv som Vägen till dold kunskap. Radioteate­rn Bakom spånskivan. Jaana Erkkilä: Bilder av de osynliga. Den stora mullvadsja­kten. Barnens stad. Alla barn kan söka efter mullvadar och delta i utlottning­en av ett pris från museet. Finlands Lek Konstvärld­en om ockultisme­ns och esoterisme­ns viktiga roll i den moderna konstens historia. Till den 11.10. Helsingfor­s förflutna genom lekar. Helsingfor­s stadsmuseu­m, Alexanders­g. 16. Må-fr kl. 11-19, lö-sö kl. 11-17. Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. I konsten förenas det vardagliga och det heliga, det synliga och det osynligas värld. Kulturforu­m.fi har hand om evenemangs­kalendern i Hufvudstad­sbladet, Östnyland och Västra Nyland. Registrera dig på Kulturforu­m.fi och lägg in dina evenemang, så får de god synlighet. VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? HBL:s läsare är mycket trogna. Dagstidnin­gar som läses regelbunde­t når rätt människor i rätt miljö. hbl.fi/media

© PressReader. All rights reserved.