Hufvudstadsbladet : 2020-07-18

Ledare | Nyheter : 5 : 5

Ledare | Nyheter

5 HUFVUDSTAD­SBLADET Lördag 18 juli 2020 u Svenskfinl­and: Antalet barn har minskat i flera kommuner Antalet 0-4-åriga svenskregi­strerade barn enligt 2010 och 2019 i Finland, kommunvis Förändring, procent Kaskö Föglö Tammerfors Jomala Helsingfor­s Larsmo S:t Karins Kristinest­ad Borgå Vårdö Kumlinge Sottunga Karleby Korsholm Saltvik Vasa Eckerö Närpes Korsnäs Mariehamn Vörå Hammarland Vanda Hangö Åbo Kimitoön Finström Pedersöre Nykarleby Pargas Malax Lovisa Esbo Raseborg Grankulla Jakobstad Kronoby Sjundeå Sibbo Kyrkslätt Mörskom Sund Ingå Geta Pyttis Lojo Lappträsk Lumparland Brändö Kökar 13 22 12 16 ÖKAT MEST + 69% + 33% + 16% 81 94 Färre småbarn 299 328 + 10% Antalet 0–4-åriga barn enligt modersmål 2010 och 2019 i Finland. 2 101 + 8% 2 263 2010 2019 479 509 + 6% Förändring 2010–2019 269 355 212 647 142 149 134 135 Finskspråk­iga + 5% + 1% –21 % –10 % 0-4-åriga svenskregi­strerade barn Ökat Ingen förändring Minskat 1–19% Minskat 20 % eller mer Karleby 793 794 17 367 15 570 0% Svensk- språkiga Larsmo 20 20 9 9 2 2 0% 0% 0% Jakobstad Pedersöre Nykarleby 359 357 – 1% 817 804 – 2% Korsholm 95 91 Fruktsamhe­ten har dalat – 4% Vörå 855 816 Fruktsamhe­tstalet i Finland 2010–2019. Totalt fruktamhet­stal avser det uppskattad­e antal barn som en kvinna väntas föda. Vasa – 5% 42 40 – 5% 1,87 1,83 1,80 1,75 1,71 1,65 356 339 1,57 1,49 Malax 1,41 – 5% 1,35 77 73 Korsnäs – 5% 443 418 – 6% 298 278 Närpes – 7% 81 74 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 – 9% Kaskö 358 320 Larsmo knappar in på Åbo i antal svenska barn – 11% 147 131 De tio orterna med mest svensksprå­kiga barn mellan 0 och 4 år 2010 och 2019, antal svenskskpr­åkiga barn. Kristinest­ad – 11% 594 – 11% 528 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helsingfor­s Esbo Raseborg Vasa Pedersöre Korsholm Borgå Jakobstad Åbo Larsmo 2 101 203 177 152 128 2010 – 13% – 16% 1 653 Sammanlagt fanns det 17 367 svensksprå­kiga barn i åldersgrup­pen, och 9 820, det vill säga 56 %, bodde på de här orterna. 1010 855 834 817 793 684 594 479 834 – 16% 700 429 355 461 378 – 17% – 18% ökat minskat oförändrat Förändring 2010–2019 281 228 275 220 – 19% – 20% antal barn placering 1 653 – 21% 1 311 1 010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Helsingfor­s Esbo Vasa Korsholm Borgå Raseborg Pedersöre Åbo Jakobstad Larsmo 2 263 – 22% 790 2019 176 136 1 311 – 23% 816 804 794 790 700 528 528 509 684 Sammanlagt fanns det 15 570 svensksprå­kiga barn i åldersgrup­pen, och 9043, det vill säga 58 %, bodde på de här orterna. – 23% 528 318 238 – 25% 117 86 – 26% 426 462 – 30% – 33% 298 309 Förändring 2010–2019 12 8 49 32 – 33% – 35% – 39% – 43% – 47% – 50% – 53% – 58% – 67% – 100% 0-4-åriga svenskregi­strerade barn Ökat Ingen förändring Minskat 1–19% Minskat 20 % eller mer Lappträsk 179 110 Mörskom Sibbo Vanda Esbo 28 16 19 10 Finström Geta Brändö Åbo Borgå Pyttis Lojo Sankt Karins 118 59 57 27 19 8 12 4 7 0 Saltvik Kumlinge Jomala Eckerö Hammar- land Mariehamn Lovisa Pargas Kimitoön Sjundeå Helsingfor­s Grankulla Kyrkslätt Sottunga Kökar Ingå Föglö Lumparland MINSKAT MEST Raseborg Hangö Källa Grafik HBL Statistikc­entralen Maija Hurme NYHETER Telefon: 09-1253 222 E-post: nyheter.hbl@ksfmedia.fi Facebook: HBL – Hufvudstad­sbladet Twitter: @hblwebb Instagram: @hufvudstad­sbladet

© PressReader. All rights reserved.