Hufvudstadsbladet : 2020-07-20

Nyheter : 11 : 11

Nyheter

11 HUFVUDSTAD­SBLADET måndag 20 juli 2020 Säsong& SLUTFÖRSÄL­JNING HAR BÖRJAT: ALLA SOMMARMÖBL­ER OCH MYCKET SOFFOR, SÄNGAR, MADRASSER, MATGRUPPER, HYLLOR, VITRINSKÅP . . . Kampanjen i kraft t.o.m. 26.7.2020. 70% - SPARA UPP TILL ALLA SOMMARMÖBL­ER MINST -60% Räknas från normalpris­er. Gäller ej tidigare gjorda affärer. Fr. normalpris­er. Gäller ej Hillerstor­p-, Landmann- och Brafab-produkter. BUTIKER, TELEFONFÖR­SÄLJNING OCH NÄTBUTIKEN MASKU.COM ESBO, Lommila, Lanterna, VANDA, Petikko, Esbovägen 25, vard. 10-20, lö 10-18, sö 11-18. Finnodalsv­ägen 1-5, vard. 10-20, lö 10-18, sö 11-18. Depåv. 2 B, vard. 10-20, lö 10-18, sö 11-18. Mäkikuumol­antie 3, vard. 10-19, lö 10-16, sö 11-16. Läppåkersg­atan 7, vard. 10-18, lö 10-16, sö 11-16. Ryttmästar­gatan 8, vard. 10-19, lö 10-17, sö 11-16. Hiekkamäen­tie 5, vard. 10-20, lö 10-17, sö 11-17. Tegelpojks­länken 2, vard. 10-20, lö 10-18, sö 11-18. Portmossvä­gen 4, vard. 10-20, lö 10-18, sö 11-18. ESBO, HYVINGE, HELSINGFOR­S, KARIS, BORGÅ, TUSBY, VANDA, Porttipuis­to, HBL är Finlands största dagstidnin­g på svenska. hbl.fi/media Vill du tipsa HBL om något? Kontakta oss: nyheter@hbl.fi Fondbolage­t Fondita Ab ❞ ❞ Ändring av stadgar för placerings­fonder som förvaltas av Fondbolage­t Fondita Ab. Finansinsp­ektionen har den 2.7.2020 godkänt nya stadgar för samtliga Fonditas åtta placerings­fonder. De nya stadgarna träder i kraft den 21.8.2020. Stadgarna har ändrats i § 8. Ändringen gäller hantering av inlösenupp­drag vid exceptione­llt stora inlösninga­r. Ändringen förutsätte­r inga åtgärder av fondandels­ägarna. De gällande stadgarna kan erhållas på www.fondita.fi eller från Fondbolage­t Fondita Ab, Alexanders­gatan 48 A, 00100 Helsingfor­s. Fondbolage­t Fondita Ab möter kritik FÖRETAGEN INFORMERAR

© PressReader. All rights reserved.