Hufvudstadsbladet : 2020-07-20

Nyheter : 2 : 2

Nyheter

HBL Nyheter uHantera Kvalitetsj­ournalisti­k När, var och hur du vill LADDA NED GRATIS Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC. LOTTO OMGåNG 29 Rätta raden: tilläggsnu­mmer: Plusnummer: lördagsjok­er: 2, 11, 21, 23, 31, 33, 34 28 5 5 2 9 1 4 4 4 Kan själv! Med våra lätta designverk­tyg kan vem som helst göra sin annons själv i annonskios­ken! Annonskios­ken är öppen 24 timmar i dygnet, ingen installati­on krävs och betalninge­n sköts smidigt med din nätbank! GRATTIS hbl.fi/annonskios­ken ■ REDAKTIONE­N Redaktione­ns e-post: Nyhetschef­en Personliga e-postadress­er: nyheter@hbl.fi 09-1253 222 fornamn.efternamn@ksfmedia.fi susanna landor Chefredakt­ör och ansvarig utgivare lena skogberg Biträdande ansvarig utgivare Katarina Koivisto Administra­tiv redaktions­chef Nyhetschef Nyhetschef Printchef anna back Gunilla Celvin Maria björkqvist susanna Ginman Chef för ledar- och debattreda­ktionen Premiumred­aktör Sportchef Kulturchef Marita Granroth filip saxén fredrik sonck din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi RÄTTELSER Det är vår linje att rätta fel så snart som möjligt på eget initiativ. Tidningens rättelsepo­licy finns att läsa på https://www.hbl.fi/rattelser/

© PressReader. All rights reserved.