Lister : 2020-09-26

MAGASIN : 14 : 14

MAGASIN

magasin 14 Lister Lørdag 26. september 2020 EN AV DE UNGE måtte han ta opp lån på tre millioner, til utstyr. – Jeg skal jo klare å betjene lånene også, som han sier. i Farsund kommune som satser tungt på husdyr, er Oddbjørn Kvia, som overtok en stor gård etter Nils Skjerping på Kviljo, 1. januar 2019. Han har mer enn 90 storfe. I tillegg driver han med kornproduk­sjon. – Jeg har jobbet som avløser siden jeg gikk i 8. klasse. For seks år siden begynte jeg å jobbe som mekaniker i Nordsjøen. Det gjør jeg fortsatt. Jeg er ute to uker og hjemme i fire. Da jeg kom hjem sist gang, var det bare å skifte og deretter presse rundballer. Det er full gass, hverdag som helg, smiler Oddbjørn Kvia, som akkurat hadde vaert i fjøset da avisen møtte ham tidligere denne uka. – Hvis man først skal satse, får man gjøre det ordentlig, sier 24 år gamle Oddbjørn Kvia, som er en av flere unge bønder i Farsund kommune som har investert i ti-millioners­klassen. HAN ROSER SAMTIDIG miljøet som de etablerte i bondenaeri­ngen har vaert med å skape, ikke minst gjennom Lista og Lyngdal bondelag. – De har vaert flinke til å få oss med på sosiale aktivitete­r, som bondekafé og landbruksm­esser. Det hender også kolleger i naeringen besøker hverandre på en søndag, for eksempel. I tillegg til det sosiale blir det naturligvi­s også mye fagprat, hvor man deler informasjo­n. Jeg er jo mekaniker og liker å skru, men det er også mye annet jeg har måttet laere meg. Det er hele tiden noe nytt man må sette seg inn i, det liker jeg i grunnen godt, sier den unge bonden. Han innrømmer også at han får hjelp fra sin far, som driver en av nabogården­e på Kviljo. – Han har i senere tid også startet med I – Hvorfor valgte du å bli bonde? – Jeg har besteforel­dre på begge sider som var bønder. Jeg har også en far og onkel som er det. Det ligger i blodet. Da jeg fikk muligheten til å overta denne gården her på Kviljo, som er på 300 mål, så var det bare å slå til, opplyser han. Gården kostet over ti millioner, i tillegg følge jordbrukss­jef Aud Irene Vatland er Farsund fortsatt den kommunen i Agder som har flest husdyr, også etter fylkes- og kommunesam­menslåing. – Når det gjelder jordbruksa­real, så er Farsund en av de største i fylket, poengterer hun.

© PressReader. All rights reserved.