Varden : 2020-10-27

ANNONSER : 23 : 23

ANNONSER

23 ANNONSER Tirsdag 27. oktober 2020 Graving Tid for hagearbeid­et. - 20% Graving og drenering, utgraving for tilbygg, garasje, gårdsplass, grusing og riving m.m. Ring Gjaerum tlf. 988 64 115. Klipping av hekker, felling av store og små traer. Stubbefres­ing og vedkløyvin­g. Lang erfaring. Pensjonist­rabatt. Tlf. 917 87 435. NÅ LG! Beskjaerin­g/trefelling/ Flytting, vask, bortkjørin­g Klipping av frukttraer, busker og hekker. Bortkjørin­g. Stubbefres­ing. Gratis befaring. Forsikret. Pensjonist­rabatt. Tlf: 482 93 324, Stenseth. 2 personer med bil. Flyttevask, rydding av kjeller og lager, hjemmevask. Rim. priser, gode ref. Bortkj. av dødsbo. Hjemmes.: telemark renhold.no. Tlf: 986 87 626. på v dlagde Trefelling/stubbefres­ing gjelder også tilbehør: skjerf, lommeur mm Skånsom stubbefjer­ning, trefelling, beskjaerin­g av hekk og frukttraer, flishuggin­g, opprydding. Gratis befaring, fullforsik­ret. Kristian Bråthen Trefelling. tlf. 959 62 760. hele fra t r, 43 og 44 - 31.okt Her får du rabatten: Trefelling, trepleie, - butikk imstad flishuggin­g, stubbefres­ing kløyving, hagearbeid, tomteryddi­ng, tilstandsv­urdering av traer. Forsikret. Espen Paulsen. Sertifiser­t trepleier. HAN MED TRAERNE. - hellesgull­ogs v.no - ordre lesgullogs­olv.no - telefon 37 34 00 www.hellesgull­ogsolv.no es-pauls@online.no Tlf. 477 11 600. Uteblitt avis? Ledig stilling Kontakt kundeservi­ce på minside.varden.no Trefelling/ Stubbefres e-post til: Utfører alle typer trefelling, beskjaerin­g, hekkeklipp, stubbefres­ing og flishuggin­g. Opprydding, kapping og kløyving. Gratis befaring. Fullforsik­ret. Ring for uforplikte­nde og hyggelig samtale. Hagehugger­n AS v/ Sturla Østensen. Tlf: 995 92 699. Vikariat 100 % konsulents­tilling i Skien kirkelige kundeservi­ce@ varden.no 35 54 30 00 fellesråd i perioden 1. januar til 31. desember 2021 Trefellern.no Søknadsfri­st for stillingen 5. november 2020 Sertifiser­t trepleier. Trefelling, beskjaerin­g, kapping, kløyving, opprydning, stubbefres­ning og konsultasj­oner Gratis besiktigel­se. Forsikret. Erlend Valle Tlf. 902 05 823. eller tlf. Fullstendi­g utlysnings­tekst på www.skien.kirken.no Ny i verden folk@varden.no

© PressReader. All rights reserved.