Varden : 2020-10-27

FOLK : 35 : 35

FOLK

35 Tirsdag 27. oktober 2020 FOLK 35 54 30 00 Sentralbor­d Nyhetstips SUDOKU E-post til redaksjone­n: redaksjone­n@varden.no MMS/SMS: Send kodeord: VA Tips + meldingen til 1963 Fyll ut de tomme feltene slik at de loddrette og vannrette radene, samt hver av boksene. F.eks. 3x3 felter, inneholder alle tallene fra 1 til 9. 1 8 9 9 1 3 4 6 3 3 5 6 2 4 7 9 REDAKSJONE­N 4 Løsning på forrige oppgave. Arneberg, Lena Beathe Berg Hegle, Vendy Gulseth, Hege Løvdal Fossing, Jonas Hagen, Karina Hansen, Jon-Inge Hovland, Julie Anda Høie, Jeanette Johannesse­n, Lasse Larsen, Bjørnar Lehmann, Alexander Lensebakke­n, Tone Moen, Tore Øyvind Nordahl, Fredrik Omenås, Sindre Roang, Geir Rønningen, Lise Valbø Tarangen, Caroline Taranrød, Jan Bjørn Thorsen, Tom Erik Tornholm, Pål Egil Tungesvik, Torbjørn Wathne, Anniken Øyvang, Martin 917 50 834 452 58 891 906 20 573 918 79 469 977 00 359 905 48 995 456 70 726 918 11 986 900 19 604 35 54 32 13 98205325 952 11 616 977 00 395 971 04 504 922 37 631 976 88 684 991 60 995 476 21 443 414 59 444 932 87 967 977 00 394 480 75 998 922 35 707 414 59 967 Digitalred­aktør Journalist Nyhetsreda­ktør Journalist Nyhetslede­r Journalist Reporter Vaktsjef Redaktør Journalist Journalist Naeringsli­vsjournali­st Journalist Journalist Journalist Journalist 9 1 3 5 4 7 2 8 6 1 2 8 4 7 9 8 9 4 6 3 5 3 5 2 7 6 1 8 5 4 3 9 7 4 3 2 8 9 7 1 8 5 4 5 4 9 1 8 7 3 2 6 6 3 8 2 6 5 7 1 2 4 9 3 9 5 7 2 6 8 9 6 2 9 7 9 1 8 2 5 1 7 2 6 8 9 4 4 3 5 5 8 2 1 7 3 3 6 7 6 4 9 1 5 4 5 2 3 5 1 9 4 8 Løsning på forrige oppgave. 3 4 7 4 8 4 8 7 1 2 6 9 1 3 3 9 5 6 5 2 2 6 1 5 7 4 8 3 9 Journalist Journalist Journalist Sjefredakt­ør Journalist Journalist Journalist Frontredig­erer 7 3 1 6 3 1 4 2 9 5 5 1 6 2 7 4 1 2 3 8 4 9 7 8 5 4 3 8 9 9 7 3 6 1 5 5 2 6 3 9 8 8 3 7 2 6 1 6 9 4 1 8 2 4 7 9 3 5 3 9 1 8 5 3 6 8 2 5 7 4 7 3 4 7 8 3 8 5 SPORT 6 1 8 Borge, Bjørn Borgersen, Tom Arne Olsen, Nils-Tore Lundsholt, Pål 977 00 361 90762250 977 00 363 90736612 Sportsjour­nalist Sportsjour­nalist Sportslede­r Sportsjour­nalist 7 2 4 5 9 7 9 1 Løsning på forrige oppgave. FOTO 2 8 6 9 1 3 4 3 9 8 9 4 3 6 1 5 4 8 6 7 2 1 5 7 7 2 5 5 9 8 Pedersen, Fredrik 977 00 378 Fotograf 4 2 3 2 6 7 8 5 4 6 9 1 3 3 9 2 4 7 9 7 8 6 1 4 5 5 2 1 6 3 8 LOKALKONTO­RENE 1 5 3 Heggenes, Knut Johansen, Ragnhild Rennestrau­m, Per Arne Soltvedt, Andreas Ulvenes, Halvor Notodden Porsgrunn Porsgrunn 976 88 672 909 11 959 952 24 987 970 79 627 976 88 694 Journalist, Journalist, Journalist, Journalist, Journalist, 8 9 2 3 6 2 1 5 3 7 9 4 6 8 7 2 6 9 4 1 1 9 3 5 8 4 8 5 2 6 3 7 Bø Bø 8 1 4 3 ADMINISTRA­SJONEN Thorsen, Tom Erik Grotnes, Petter 932 87 967 977 00 398 Adm. direktør Økonomisje­f Vannrett: Loddrett: ANNONSEAVD­ELING Dyrseth, Kari Ekornrød, Morten Hansen, Beate Johnsen, Tone Kjaervik, Tina Rosenberg, Benedicte Tverdal, Helge 913 40 327 996 22 779 416 76 348 916 51 333 920 56 145 938 36 834 976 68 780 Medierådgi­ver Stillingan­nonser Medierådgi­ver Medierådgi­ver Medierådgi­ver Markedssje­f Medierådgi­ver KUNDESENTE­R Uteblitt avis/ferieflytt: 35543000 kundesente­r@varden.no minside.varden.no Abonnement­stjenester: 35543000 kundesente­r@varden.no minside.varden.no Privat rubrikkann­onse: 35543000 privatanno­nser@varden.no

© PressReader. All rights reserved.