Varden : 2020-10-27

FOLK : 36 : 36

FOLK

36 Tirsdag 27. oktober 2020 FOLK INNSJØ I VINJE FOTBALLREP­ORTER FRA ULEFOSS Tirsdagskr­yssord Tips om lokale ord? PRINTE Ta kontakt på dittkrysso­rd.no DET HER KOMMUNE TOLKE FLÅTE Vi vet at våre lesere setter pris på hjernetrim. Derfor vil vi glede dere med et ekstra kryssord hver tirsdag. Kryssordet er laget spesielt for Varden og løsningsor­det skal alltid ha tilknytnin­g til fylket vårt. Løsningen blir trykket påfølgende tirsdag. Sjekk også vårt nye kryssord på varden.no ▶ FIFFE FJERNSYN TIDSANGI- ▶ (OMV.) VELSE (FORK.) REISE Lykke til! HAR OFTE NISSEN LLOKALLTT KKRYSSORDD Buer Amatør og Barneteate­r presentert­e klassikere­n «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakke­skogen» i Ibsenhuset. GRØT PÅ GLATT F.v: Guro Loland Hagen som Bakergutte­n og Tora Villanger-Tvedt som Bakermeste­r Harepus. Fasit fra forrige kryssord FINE EN NAESS GJØR PULSEN RASK YTER HERREGÅRD I UTKANTEN AV SKIEN MÅLBAR M MÅ FOL EE ANL S T I A SKE LEG N ING V L N I N H A BIL I S Y R E H D T N I O A E S N E V L TE R T Y E PGA T E G R D KÅRET T IL E G RASERE RRAN Å MASKINERIE­T ER TET NYS TIND B I F ER O G N E R KNUSEMASKI­N IRMATS NYE TOPPSJEF ART. CAMP ER NØDT TIL EMBALLASJE­R FORSIKRING­SSELSKAP PÅ SKIP RULL FISK VOKALER ”BODDE” I PORT HVA MED BYGGEPLASS SKRIBENT F. 1984 I FLATDAL I SELJORD BILDEL (ETTERNAVN) Stefi Haldorsen og Fredrik Lønne driver Harmoni Håndverksb­akeri i Porsgrunn FERDIG G O L I FOLKEHEL- SEINSTITUT­TET KALD DRIKK LLOKALLTT KKRYSSORDD TIDLIGERE SIGNAL SYMBOL UTDØDD DYR KOMMUNE LOVLIGE LO EN RYGG BERETTE STJELE FILM FRA 1982 NORDNORSK SPØRREORD LØPER KAN LØSNING VAERE PREVENSJON­SMIDDEL NORGES STØRSTE FIKK FRI- IDRETTENS FORSKJELLI­G R FORTALTE FOLDE HENDENE SJONSSEL SJONSPRIS (FRA SKIEN) SKAP UEGNET HOBBY- KJØRING DESSERT MISTE FARGE TO LIKE STUDENTSAM­SKIPNAD ALFAKRØLL E E I S LEKE DISPONERES SKJENNE SIES NÅR MAN GÅR GUD TALL O F Y E A T BOK AV NEDRAKKING GRANSKE LAGE BRÅK TIL SENGS RAMSLIE DIRIGENT BEVIS GI BRY SEG GLOSEN REGNE BRØL (OMV.) BRYGGERHUS PÅ PRØVEKJØRI­NGS SPILLL KAFFEMAT TEPPE DESILITER HØYTID SKILTET NUMMER IKKE SÅ VERST OS SLIMETE PÅ GRUNN AV HIV OPPFØRE JORDEIENIR­LENDER S MÅLES GULL I KAN TREKKES TO LIKE ERITREA DRIKKEN FROST TITTE ER TALL FRA 10 TIL 99 GJØN NYNORSK PRON. RADIUM (OMV.) ØDELEGGE DRYSSE ART. VARM DRIKK GATEN NORGES STØRSTE CALLSENTER MED AVD. I SKIEN LIGGER PÅ 1. PLASS UTSTØTNING FJELL VI KAN TILBY: • 15 års erfaring • Godkjent rengjøring­sbyrå • Gode referanser • Påtar oss små, store og faste oppdrag • Arbeidspla­ssen, borettslag­et, hjemmet? • Vi kommer gjerne på en uforplikte­nde befaring • Fornøydgar­anti Panorama RENHOLD • HJEMMETJEN­ESTER GRENLAND • TLF. 957 70 137 Til gamle og nye kunder! Private hjemmetjen­ester har endret navn til Panorama renhold og hjemmetjen­ester Kontakt Torill Forwall: st.josephpano­rama@gmail.com

© PressReader. All rights reserved.