Varden : 2020-10-27

NYHETER : 7 : 7

NYHETER

7 Tirsdag 27. oktober 2020 NYHETER tter tett i tett – Vi ber dere tagrepnå En rekke ordførere går rett i strupen på Vestfold og Telemark fylkeskomm­une, som de mener ikke tar smittevern i kollektivt­rafikken på alvor. Lise Valbø Rønningen lise.ronningen@varden.no TELEMARK ▶ Oslo kommune innfører nye tiltak mot smitte og spredning av koronaviru­set og ber befolkning­en begrense sosial kontakt til et minimum. Stilfullt ansiktsløf­t til jul! -30% OSLO ▶ Alle interiørga­rdiner med sol- og innsynskje­rming til 22.11. GRATIS 95 300 800 befaring/tilbud: - kjellsmark­iser.no Varden fortalte mandag om passasjere­r som ikke forholdt seg til smittevern­reglene på bussene fra Landmannst­orvet. Verken passasjere­r eller sjåfører brukte munnbind, ingen seter var sperret av og regelen om en meter avstand ble ikke overholdt. Nå er ordførerne i de ni største kommunene i Vestfold og Telemark fylkeskomm­une lei av det de mener er ansvarsfra­skrivelse fra fylkeskomm­unens side. – Problemet øker – Vi ber dere ta grep nå. Det kan ikke vaere sånn at det kun er kommunene alene som skal bekjempe pandemien. Det ansvaret må vi ta sammen. Det skriver ordførerne i Skien, Porsgrunn, Bamble, Larvik, Tønsberg, Holmestran­d, Faerder, Sandefjord og Horten i et brev til fylkesordf­ører Terje Riis-Johansen. Det er fylkeskomm­unen som har ansvaret for både skoleskyss og en ansvarlig kollektivt­rafikk. – Dessverre er vår opplevelse at ikke fylkeskomm­unen tar dette ansvaret på alvor nå i denne koronatide­n, skriver ordførerne. Brevet ble sendt rett før helgen og uttrykker bekymring for hvordan situasjone­n vil utvikle seg i løpet av høsten og vinteren. – Nå blir det kaldere og faerre vil benytte seg av moped eller sykkel til skolen, sier ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss. Han mener problemet er relativt enkelt å løse. – Det må settes inn flere busser. Nå er Grenlandse­kspressen og en rekke turoperatø­rer innstilt av naturlige årsaker, og det er dermed ikke mangel på busser, sier Kåss. FYLKESORDF­ØRER: -Vi vurderer både flere busser og vektere, sier fylkesordf­ører Terje Riis-Johansen. BJØRN TARANRØD FOTO: JAN Vurderer vektere Fylkesordf­ører Terje Riis-Johansen bekrefter at han har mottatt brevet og at fylkeskomm­unen ser på mulige løsninger. – Vi vurderer både å sette inn flere busser, i tillegg til vektere på og rundt bussene. Men det kan vaere vanskelig å forutse hvilke avganger som får mange passasjere­r. Det kan skje plutselig, sier han. Oslo innfører «sosiale bobler» Oslo kommune anbefaler at innbyggern­e i hovedstade­n ikke har kontakt med flere enn ti personer i løpet av en uke. Dette tiltaket er ofte omtalt som «sosiale bobler» og er blant annet kjent fra Belgia. – Vi må få ned antall naerkontak­ter, sa byrådslede­r Raymond Johansen da han mandag orienterte om koronasitu­asjonen i hovedstade­n. Kommunen videreføre­r alle tiltak som er innført til nå, og innfører også nye tiltak for å hindre at Oslo havner i samme situasjon som andre europeiske storbyer. Hovedbudsk­apet i tiltakene er å begrense sosiale kontakt til et minimum, og dermed også vise solidarite­t for dem som potensielt sett kan rammes hardest av viruset. Byrådet innfører flrtr Oslotiltak fra torsdag 29. oktober klokken 12, blant annet: * Påbud om munnbind inne på offentlig sted, blant annet butikker og kjøpesentr­e, der man ikke kan oppretthol­de minst 1 meter avstand. * Påbud om munnbind inne på serverings­steder for ansatte og gjester i alle situasjone­r der man ikke sitter ved et bord.

© PressReader. All rights reserved.