Panorama (Albania) : 2019-08-28

SPECIALE : 13 : 13

SPECIALE

PANORAMA 13 28 2019 E MERKURE GUSHT DOKUMENTET Kërkesë për kompensim financiar/ fizik Konfirmimi­n nga ZVRPP përkatëse mbi gjendjen juridike të pronës që kompensohe­t dhe nëse është ushtruar apo jo e drejta e parablerje­s. Deklaratë noteriale, të nënshkruar nga subjekti i shpronësua­r / përfaqësue­si me prokurë i të gjithë trashëgimt­arëve ligjorë të subjektit të shpronësua­r, përmes së cilës subjektet vetëdeklar­ojnë nëse vendimi përfundimt­ar i kompensimi­t apo vlerësimi i tij është ankimuar apo jo në rrugë gjyqësore. Dëshmi trashëgimi­e nëse ka ndryshuar rrethi i trashëgimt­arëve Prokurë e nënshkruar nga të gjithë trashëgimt­arët e ligjshëm, ku si tagër i nevojshëm të jetë dhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre Vërtetim për numrin e llogarisë bankare Deklaratë noteriale, të nënshkruar nga subjekti i shpronësua­r / përfaqësue­si me prokurë i të gjithë trashëgimt­arëve ligjorë të subjektit të shpronësua­r, përmes së cilës subjektet vetëdeklar­ojnë nëse kanë përfituar apo jo nga dispozitat për ndarjen e tokës bujqësore. Dokument identifiki­mi Mandatpage­se VLERA E FATURES PER SECILIN NGA PRONARET ME VENDIME NE VITET 1993- 2014 EMER MBIEMER ( Objekti i shpronësua­r) EMER MBIEMER ( Objekti i shpronësua­r) EMER MBIEMER ( Objekti i shpronësua­r) QARKU VLERESIMI QARKU VLERESIMI QARKU VLERESIMI Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Shkodër Tiranë Daut Dak Mehmeti Hysni Sokoli, Muhamet Sokoli Gjush Deda Zef Pjeter Nika Pjeter Mark Ndoka Ali Vrioni, Isuf Vrioni, Mihal Frasheri, Xhemile Vrioni Aishe Çangu Profi Coka, Theodhor Coka, Thoma Coka Ferit Daka Isa Malo Jorgji Petro Prodani, Mihal Petro Prodani Njazi Pasho Josif Prifti, Miço Prifti Fatime Llango Nazif Osmani Bajram Saliasi Jonuz Levenishti Karafil Arapi Bajram Imer Duka Selim Ali Kurti Mendu Kamber Muça Ramazan Xheladin Muça Ramazan Fejzulla Kurti Abdulla Koçi Inajete Delvina Haxhi Sala Sabri Xhebexhiu Luc Bozo Tasi Ndini Banush Hoxha Mehmet Hoxha Mustafa Cela Selman Arapi Andon Papa, Gori Papa Tahir Buzi Alush Tabaku Qazim Hydi Latif Arapi Lio Jorgo Sotir Sota Nasi Perriu Uan Rrudha Gori Rista Kozma Kote Hajrulla Halleshi Hasan Çela 2,376,000 891,000 851,100 0 1,532,000 Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Gjirokastë­r Korçë Korçë Naun Ndoni Izet Libohova Mustafa Libohova Shukit Xhindoli Qamil Hasanbelli­u Asim Xhindole Isuf Mezini Nuredin Senka Jonuz Manko Ferit Shazivari Jorgji Bozo, Loni Bozo Koli Velo, Trifon Velo Myftar Lecini Themi Loshe Osman Murrizi Zyber Murrizi Adem Sopjani Muharrem Poci Cane Muharremi Murat Kello Hysen Hodo Isai, Ibrahim Hodo Isai, Sabri Hodo Isai Hysen Çerçizi Haki Laho Ibrahim Tahir Fatmir Dervishi Ismail Alibali Adem Coku Mynevere Verlaci Gori Balashi Ahmet Mezini Hazis Tahir Tola Kristo Buleçi Ismete Imami Veli Hasan Bedhija Yzeir Kllogjeri Apostol Iljadhi Misto Konomi Mehmet Agalliu Lami Dede Niko Goxhabashi, Thoma Goxhabashi, Viron Goxhabashi Sabri Malushi Fadil Jaçe Musa Shaban Pashollari Skendo Sina Xhelal Mehmeti Dhimitraq Kokoneci Sefedin Myrtezai 7,120,079 12,383,763 11,947,715 6,616,528 9,331,427 9,244,218 - 3,921,058 9,593,056 - 11,070,454 4,360,480 4,999,176 2,184,600 8,808,170 7,674,445 1,678,218 240,000 458,500 - 5,210,000 - 3,904,890 - 970,940 Tiranë Gjirokastë­r Durrës Durrës Durrës Elbasan Elbasan Elbasan Elbasan Gjirokastë­r Gjirokastë­r Gjirokastë­r Kukës Gjirokastë­r Gjirokastë­r Durrës Durrës Durrës Berat Berat Berat Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Berat Berat Dibër Dibër Dibër Dibër Dibër Gjirokastë­r Gjirokastë­r Korçë Korçë Korçë Korçë Korçë Kukës Kukës Lezhë Shkodër Shkodër Dhimitër Foto Hajdar Dedeniku Izet Ademi Mark Bala Hamza e Xheladin Kruja ( Guri) Pasho Carçiu Hekur Zani Mustafa Balliu Seit Shqipja Kleanthi Lamani Feta Gogollari Sali Canaj Ahmet Kloka Reshat Shehu Asim Duro Gjyze Rraci Muharrem Paja Memet Pistolja Selim Dyrmishi Fadil Dyrmishi Zini Baxhia Athina Kozma Lako( Pambuku) Shire Mece Jemin Turku Tafil Xhindole Faik Shazivari Koli Pina Jonuz Sefa, Shefit Sefa, Tafil Sefa Rakip Pajolli Lili Koci, Rako Koci, Vangjel Koci Izet Zoto Ali Yzeiri Nazmi Sali Hoxha Rakip Ismail Hoxha Sadik Muharrem Daka Isuf Rrahman Balaj Hakit Duka Vllezërit Prifti Themistokl­i Pollo Zenel Tafili Qamil Jupe Hysen Cenko Neshat Meçe Selim Mustafa Mborja Imer Kadri Petrit Avdi Nenada Ismail Peçaku Dede Bush Markaj Nikollë Zef Ndoi Prend Lazer Bishaj 22,434,615 87,210 28,476 3,625,303 1,186,051 6,300,274 1,831,402 70,035 2,285,764 1,655,238 73,665,900 545,088 Tiranë Tiranë 15,737,715 98,604 147,300 Dibër Korçë Korçë - 1,504,500 59,424 71,118 1,107,562 1,744,192 1,046,515 Korçë Korçë Berat Berat Berat Berat Berat Dibër Dibër Dibër Dibër Dibër Dibër Durrës Durrës Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier Fier 1,014,729 - 2,782,320 - 37,320 - 166,660 5,232,576 5,232,576 4,360,480 570,752 4,273,270 3,738,611 2,343,258 4,343,040 1,958,692 50,581,568 4,216,384 11,838,734 2,485,474 1,569,773 93,600 68,400 19,920 171,000 102,000 783,783 102,515 - 714,671 278,120 98,208 20,460 24,849,935 - 831,202 3,052,336 0 219,840 87,900 872,096 89,640 74,700 15,106 175,711 84,494 81,174 284,164 32,640 30,000 380,016 Korçë Korçë Korçë Lezhë Shkodër Fier Fier Fier Fier Dibër Korçë Gjirokastë­r Elbasan Elbasan Gjirokastë­r Gjirokastë­r Gjirokastë­r Gjirokastë­r Gjirokastë­r 2,781,000 6,286,452 3,995,480 3,991,519 1,456,000 2,374,724 1,326,299 5,363,390 97,110 - 28,895,335 1,072,855 - 164,151,938 69,600 - 4,159,050 - 2,460,317 662,793 76,125 9,157,008 4,860,480 14,053,656 305,234 3,488,384 4,411,091 8,808,170 3,410,976 - 819,660 100,000 128,500 8,023,283 4,944,384 2,616,288 4,796,528 - 907,375 749,546 2,161,054 2,776,115 3,671,488 394,409 1,337,748 2,684,311 Gjirokastë­r Gjirokastë­r Gjirokastë­r Gjirokastë­r Korçë Korçë Gjirokastë­r PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.