Panorama (Albania) : 2019-08-28

AKTUALITET : 5 : 5

AKTUALITET

5 PANORAMA 28 2019 E MERKURE GUSHT R E F O R M A N E D R E J T E S I S H B A IMPLANTOLO­GJIA ORALE METODA ME MBJELLJE E DHËMBËVE 1. Për të gjithë ju që mungesa e një numri dhëmbësh ju detyron të mbani proteza të lëvizshme. 2. Për të gjithë ju që zëvendësim­in e dhëmbëve të hequr doni ta bëni pa sakrifikim­in e dhëmbëve tuaj të shëndoshë. 3. Për të gjithë ju që doni të rrisni stabilitet­in e protezave totale në gojë. Klinika dentare “Toti & Gurakuqi”, Kryqëzimi Bul. Zhan D’Ark Rruga “Muhamet Gjollesha” Tel 04 2 258 429 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.