Panorama (Albania) : 2019-08-28

EKONOMI : 6 : 6

EKONOMI

PANORAMA 6 28 2019 E MERKURE GUSHT T A K S A E B A N E S E S V E T E D E K L A R I M I TABELAT ZYRTARE TË TIRANËS PËR SHTËPITË, DYQANET E GARAZHET APARTAMENT­E ( TAKSA 0.05%) BIZNES ( TAKSA 0.2%) Zonat Cmimi per Taksa per Taksa per Cmimi per Taksa per ne m2 sipas 100 m2 100 m2 m2 sipas 40 m2 Tirane zonave ( leke/ vit) ( leke/ vit) zonave ( leke/ vit) Para 1993 GARAZHD ( TAKSA 0.2%) Cmimi per Taksa per m2 sipas 15 m2 zonave ( leke/ vit) PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.