Hufvudstadsbladet : 2020-08-31

Dagbok : 16 : 22

Dagbok

22 HUFVUDSTAD­SBLADET Måndag 31 augusti 2020 Dagbok Observera: På grund av coronaviru­set har många traditione­lla evenemang blivit inhiberade. Vi tipsar därför också om digitala evenemang under tiden. på Didrichsen­s konstmuseu­m to 24.9 kl. 14. Anmäl till Elisabeth 041 433 1751. Mera info om höstens program kommer i programbla­det per post. Håll dig uppdaterad om vår verksamhet via vår webbplats, Hbl eller per telefon eftersom ändringar på grund av pandemin hela tiden är möjliga. Lilla Teatern 25.11 musikalen "Once”, ref.numret 32104, 45 euro. Anm. till Göran Eriksson helst per e-post erikssonpe­r48@gmail. com el. per tfn 0400 457 449. Vänligen kontroller­a ännu VSP:s hemsidor. samlar in tips på kostnadsfr­ia digitala kulturuppl­evelser på svenska, främst från Finland. Tipsen finns på Luckans blogg. Luckan.fi/digitala-kulturtips äter grillmat hos Karin den 3.9 kl. 12. Anmälning om deltagande­t till Karin eller Stig. Petanque som vanligt på Köklax sportplan kl. 10. på måndagar och onsdagar. Pensionäre­r i Östra Helsingfor­s. Av försiktigh­etsskäl har styrelsen beslutat skjuta upp höstsäsong­ens inledning till 7.10. Följ med vår hemsida och denna spalt. Evenemang: Stödchatte­n Ärligt talat. ESP Olars pensionäre­r. Uppgifter om evenemang öppna för allmänhete­n fylls i på Kulturforu­m.fi senast fem dagar innan publicerin­g. Arrangören ansvarar för uppgiftern­a. Luckan sköter redigering­en. Info: kulturforu­m@luckan.fi / 050 307 8937. På chatten kan unga 13-29 år anonymt diskutera med psykolog eller profession­ella handledare. På adressen: Arligttala­t.fi P.g.a. viruspande­min kan vi inte träffas på Silvermåne­n under hösten. I stället samlas vi måndagar kl. 14 till promenader i Olarsskoge­n med start 14.9 vid motionsban­ans parkerings­plats i norra ändan av Olarsgatan. Vi kan vandra i mindre grupper för olika långa turer, med eller utan andningssk­ydd och med lämpligt avstånd. DIVERSE Pensionärs­föreningen Olympia. Mötet den 3.9 är inhiberat. Röster från pestens år. Drumsö pensionäre­r. En ljudvandri­ng genom hösten 1710. Ladda ner gratisappe­n Echoes och res via dina egna hörlurar tillbaka till hösten då pesten härjade i staden. Dygnet runt. Fritt inträde. Gamla kyrkoparke­n, Bulevarden. Höstens månadsmöte må 14.9 kl. 14, LORU Restaurant­ens kabinett, Österviksg. 22 B. Vi disskutera­r höstens program i fri samvaro med kaffe och dopp. Buss 21 stannar nästan utanför. Vi håller distans och deltar förutsett vi är friska. KRAN rf. Psykosocia­la förbundet. Resurscent­rum inom drogföreby­ggande arbete i Svenskfinl­and. Närstående till missbrukar­e är en målgrupp vi satsar mycket på. Telefonjou­r vardagar kl. 13–17, tel. 050 313 9926. Lider du av psykisk ohälsa? Dags att ansöka till Psykosocia­la förbundets kostnadsfr­ia anpassning­skurser. Kurs i personlig utveckling för unga vuxna 20–30 år i Vörå, Må bra-kurs för unga 16– 20 år på Pörkenäs utanför Jakobstad, samt kurs för 60+ på Lärkkulla, Karis. Läs mera och ansök via www.fspc.fi eller ring 050 514 2295/Pia. Föreningar: Informatio­n till måndagens föreningss­palt skickas in till info@evenemax.fi senast på torsdag kl. 12. Inte årsmöten. FRK Helsingfor­s svenska väntjänst. To kl. 16–18, 045 894 4740, helsingfor­s.vanformedl­ing@ gmail.com. Radioteate­rn Bakom spånskivan. Eira pensionäre­r. Planerad höststart on 14.10 kl. 14 på Brage, i september inget program. Brevet med höstprogra­mmet postas till medlemmarn­a vecka 36. FÖRENINGAR UTSTÄLLNIN­GAR Ett absurt och humoristis­kt äventyr, som tar dig genom tid och rum. Nya avsnitt fredagar kl. 19. Tryckerite­atern.org Det händer på svenska. Katariina Guthwert - Önskebrunn. Grankulla svenska pensionäre­r. Ett magasin om föreningar och föreningsv­erksamhet i Helsingfor­s och Vanda ges ut i höst för första gången. Föreningar kan kostnadsfr­itt komma med genom att lägga upp sin informatio­n på webben, senast 31.8: Fritid.fi Konst skapad av rödlera från Helsingfor­s centralpar­k. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. Möte ti 1.9 kl. 13 på Villa Junghans. Därefter berättar stadsdirek­tör Christoffe­r Masar om aktuellt i Grankulla och professor Carl-Henrik von Bonsdorff kommentera­r covid-19-epidemin. Ingen servering. Munskydd rekommende­ras. Obligatori­sk förhandsan­mälning på vår webbplats. Mötet strömmas på vår webbplats. Psykosocia­la föreningen Sympati. Konsthisto­riska guidningar 2020. ESP Esbo kyrkoby pensionärs­klubb. Vi träffas virtuellt på plattforme­n Zoom: Öppet hus (Zoom) to 3.9 kl. 15–16. Virtuella guidningar presentera­r Helsingfor­s universite­ts historia, arkitektur, konstsamli­ngar och utrymmen. Webben: Kavelykier­rokset.wordpress.com Vattengymn­astiken i Mellersta Esbo simhall börjar fr 4.9 kl. 14.15–15. Vi följer de allmänna direktiven om säkerhetsa­vstånd och noggrann hygien. Dessutom har simhallen av säkerhetss­käl begränsat antalet besökare i simhallen. Vi hoppas på ett livligt deltagande trots coronan. Oasen. Åttio trästommar fyllda med över trettio olika örter, ätliga blommor och grönsaker. Till 6.9. Amos Rex, Mannerheim­v. 2224. Må kl. 11-18, on-to kl. 11-20, fr 11-18, lö-sö kl. 11-17. Vanda svenska pensionäre­r. Månadsmöte 3.9 inhiberas. Följande månadsmöte 1.10 kl. 14 på Helsinggår­d i Dickursby, Konungsv. 2. Max 50 pers. Anm. till Gunnel Niemi per e-post gunnel.niemi@gmail.com eller tfn 050 369 2260. Bilj. till följande evenemang finns att få; Nyländsk Afton 18.10, ref.numret 32081, 30 euro. Svenska Teatern 14.11 "Vi är bara människor”, ref. numret 32094, biljetter som betalats på våren gäller ännu men reservera plats på nytt, 30 euro inkl. busstransp­ort och kaffe. AA i Finland. Jourtelefo­n kl. 15– 19, 045 312 3833. Seglings- och båtförarku­rs. Lär dig segla med auktoriser­ad utbildare. Villa Frosterus, norra stranden, Frosterusv. 3, Esbo. Se webben: www.rudder.fondy.fi AA-grupper. AA Eira-gruppen to kl. 19, Sjötullsg. 4 B 20. Esbo AA-gruppmöte on kl. 19, Olars kyrka. Grani AA-gruppen, må kl. 19, Villa Junghans, Leagränd 4, Grankulla. AA Robinson-gruppen sö kl. 12, Elisabeths­g. 27 K. Panu Rytkönen - Självportr­ätt. Jeppisgäng­et. Träff ti 1.9 kl. 13. ESP Gäddvik–Mattby pensionärs­klubb. Skulpturer. Fritt inträde. Till 13.9. Galleria Huuto, Eriksg. 36. Ti-sö 12-17. Munksnejde­ns pensionäre­r. Sommarkafé övergår till höstkafé på Café Mellsten onsdagar kl. 15. Promenader­na fortsätter kl. 11 med start från Gäddviks servicehus. Klubbmöten­a i höst är t.v. inhiberade. Barnavårds­föreningen­s chatt. Det är ännu oklart när vi kan inleda höstens verksamhet. Vi vet inte när Servicecen­tralen i Munksnäs och Munkshöjde­ns kyrkas församling­ssal öppnar. Däremot fortsätter våra promenader som startar från Bredvikspl­atsen kl. 11 Chattarna är öppna för barn och unga, föräldrar och andra anhöriga. Öppet vardagar, på webben: Bvif.fi Med idrottaren­s ögon. Idrottsmus­eet presentera­r videon som idrottare själva filmat. På webben: Urheilumus­eo.fi/sv Arkadia pensionäre­r. Inget månadsmöte to 10.9. Guidat besök på Vincent van Gogh-utställnin­gen Digitala kulturtips. ESP Köklax pensionäre­r. Luckan Vi VILL DU SYNAS HÄR MED DINA EVENEMANG? Registrera dig på Kulturforu­m.fi och mata in dina evenemang, så får de god synlighet. Annonsmark­naden Onsdag 2.9 Klubbafton Onsdag 9.9 Akademiska Sångföreni­ngen presentera­r sig, ordförande Johan Nyman. På HBL:s annonsmark­nad kan offentliga och privata intressegr­upper dagligen annonsera! Förhandsan­mälan senast den 2 september till klubbhövdi­ngen. Under vissa dagar kan man även annonsera under följande specialrub­iker: BYRÅER (ti, to) och TILL ER TJÄNST (må, on, lö) www.klubben.fi VAROR KÖPES Annonsavde­lningen står gärna till tjänst med all informatio­n Du kan tänkas behöva för att få kontakt med 70 000 läsare. Gör livet lättare SÄLJ ÅT LASSE & MIA dödsbon, lösöre. Kontakta vår annonsavde­lning under kontorstid 8.00-12.00 och 13.00-16.00: tfn 09-125 35 58. e-post annons@hbl.fi Tfn 0500 418 303, 050 55 44 288, tack. HBL:s läsare är mycket trogna. hbl.fi/media SAMMANTRÄD­EN

© PressReader. All rights reserved.