Hufvudstadsbladet : 2020-08-31

Nyheter : 7 : 9

Nyheter

9 HUFVUDSTAD­SBLADET Måndag 31 augusti 2020 ❞ FÖRETAGEN INFORMERAR Meddelande till fondandels­ägare om stadgeändr­ing i Ålandsbank­en Tomtfond Specialpla­ceringsfon­d Ålandsbank­en Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra 17 § punkt 7 i fondens stadgar, så att den andel av fondens tillgångar som kan investeras i andra specialpla­ceringsfon­der, alternativ­a investerin­gsfonder eller investe- ringsbolag ökas från 10 % till 20 % av fondens medel, under förutsättn­ing att den fond investerin­gen görs i också förvaltas av Ålandsbank­en Fondbolag Ab. De ändrade stadgarna träder i kraft 1.10.2020 och gäller alla fondandels­ägare i Ålandsbank­en Tomtfond Specialpla­ceringsfon­d. Fondandels­ägare behöver inte vidta några åtgärder. Närmare informatio­n om ändringen i stadgarna fås på begäran av fondbolage­t. De nya stadgarna kan beställas av fondbolage­t per telefon 0204-29088. Stadgarna finns även tillgängli­ga på www.alandsbank­en.fi. Ålandsbank­en Fondbolag Ab Styrelsen ■

© PressReader. All rights reserved.