Panorama (Albania) : 2019-09-30

AKTUALITET : 7 : 7

AKTUALITET

PANORAMA 7 30 2019 E HENE SHTATOR R E F O R M A N E D R E J T E S I R A P O R T I Reforma që po i nënshtrohe­t sistemi i drejtësisë në vend, ndonëse ka nisur që me miratimin e ligjit 76/ 2016, 3 vite më parë, me vështirësi po jep frytet e para. 3 77 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.