Panorama (Albania) : 2019-09-30

AKTUALITET : 9 : 9

AKTUALITET

9 PANORAMA 30 2019 E HENE SHTATOR K U L T I V I M I I K A N A B I S I T R A P O R T I 4 2 PUNONJËS Policie dhe një inxhinier pyjesh janë proceduar penalisht për rastet e kultivimit të lëndës narkotike kanabis sativa, të konstatuar­a përgjatë këtyre ditëve të fundit KONTAKT M A S T E R BACHELOR UNIVERSITE­TI - FIZIOTERAP­I - INFERMIERI E PERGJITHES­HME - TEKNIKE LABORATORI MJEKESOR - LABORANT I LARTE DENTAR - TEKNIKE IMAZHERI DHE RADIOTERAP­I web: email: www. ual. edu. al [email protected] ual. edu. al - STOMATOLOG­JI - FARMACI - FIZIOTERAP­I KLINIKE - INFERMIERI KLINIKE - TEKNOLOGJI DENTARE E AVANCUAR ALDENT Tel: 069 20 75 216 Besoni tek Profesioni­stet! Adresa: Rruga e Dibres, Te Selvia, Tirane I Akredituar në të gjitha degët! PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.