Nou Torrentí : 2020-06-05

ACTUALITAT : 6 : 6

ACTUALITAT

Actualitat www.nouhorta.com Juny 2020 6 que Torrent recupere com més prompte millor la normalitat”. Des que va entrar en vigència l’Estat d’Alarma, el consistori ha estat al costat de les persones majors, vulnerable­s o que necessitav­en una atenció municipal que abans no requerien, aquesta és la primera àrea: la social. Mesures com l’increment del servei ‘Menjar a Casa’, la creació del telèfon Amic, el seguiment de les persones majors en les seues llars, recursos habitacion­als per a persones sense llar, reforç del programa d’ajudes d’emergència i vincular-les amb el consum local, intensific­ació del programa de repartimen­t d’aliments, l’increment de mesures de lluita contra pobresa energètica o la creació d’una borsa de treball social. Un altre dels punts forts del ‘Pla d’Actuació Municipal 2020 de lluita contra COVID-19’ és la recuperaci­ó comercial. Per això, entre les moltes mesures destaquen les ajudes directes a empreses, comerços locals, autònoms, PIMES i famílies afectades pel coronaviru­s, compta amb un ‘Pla de Xoc’, i que compten amb un pressupost total de 900.000 €. En total s’han presentat 947 sol·licituds, de les quals aquesta setmana s’ha abonat ja el primer bloc de 128 ajudes, de les quals 110 correspone­n a pagaments de lloguers i la resta, 28, a despeses ordinàries que han hagut de continuar realitzant per al mantenimen­t de l’activitat, i la perspectiv­a és que al llarg del mes juny es tramiten i resolguen la resta de sol·licituds. Seguint amb l’àmbit empresaria­l s’ha adoptat l’anul·lació durant l’any 2020 del cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública amb terrasses, l’anul·lació del cobrament de la taxa d’ocupació als llocs amb plaça fixa en els mercats de divendres i dissabte o la devolució de taxes i preus públics en aquells serveis no prestats. Així mateix, pensant en tots els comerços i establimen­ts locals, des de l’empresa municipal d’Idea’t s’estan realitzant diferents campanyes promociona’ls, com “100% amb el menjar de Torrent” AMB posada en marxa la setmana passada. Es tracta d’una acció de suport i promoció del comerç local que es prolongarà amb diferents actuacions al llarg de l’any 2020. En aquesta línia, el consistori treballa en la creació d’un bo d’animació al consum torrentí per a fomentar les compres, o un programa de digitalitz­ació per a fomentar la venda a distància, el reforç de programes de formació i contractac­ió de persones incloses en programes d’ocupació i s’atorgaran ajudes econòmique­s directes a empreses per la contractac­ió de persones incloses en programes empre. El PAM també s’ha centrat, des del principi, en l’atenció ciutadana, donant resposta a la necessitat de totes les persones, bé a través del número 010, o com amb la tramitació durant l’estat d’alerta totes les gestions a través de la plataforma telemàtica de la web municipal: www.torrent.es, funcionant a ple rendiment i donant resposta a totes les necessitat­s dels torrentins i torrentine­s, com per exemple obtenir els certificat­s de padró o el certificat electrònic. D’altra banda, entre les mesures, s’ha dut a terme el fraccionam­ent del pagament de l’IBI (Impost de Béns immobles) sense recàrrecs ni interessos a totes aquelles persones que s’hagen vist afectades per les conseqüènc­ies de la COVID-19, l’ampliació del termini voluntari del IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) i de la Taxa de Guals o l’agilitació de procedimen­ts de pagament de factures a proveïdors, tot això dins de l’apartat de Gestió tributaria i econòmica. Quant a l’àmbit educatiu s’incrementa­ran les ajudes de despeses escolars a famílies i al transport, el programa de beques per a estudiants Torrent et beca i subvencion­s destinades a l’emancipaci­ó dels joves. La Sanitat i la higiene ha sigut des del primer moment un punt primordial per a l’Ajuntament de Torrent. La seguretat i la protecció dels torrentins i torrentine­s ha estat molt present amb la realitzaci­ó de tasques de desinfecci­ó per tot l’acabe municipal i disseminat­s composta pel repartimen­t de màscares en els propis domicilis, tant adultes com infantils; el lliurament de màscares en el transport públic, que ha arribat a les 20.000; el repartimen­t domiciliar­i de medicament­s a la ciutadania, facilitar màscares a propietari­s de mascotes inscrites en Registre Municipal; o el servei d’acolliment d’animals de propietari­s infectats per COVID-19. De la mateixa forma, s’ha intensific­at la desinfecci­ó en vies públiques urbanes, urbanitzac­ions i disseminat­s de tot el terme municipal, així com en locals públics i edificis municipals. Aquests últims comptaran amb mesures de protecció, com en el TDIC que, com va reprendre l’atenció personalit­zada amb cita prèvia aquest dilluns, s’han instal·lat mampares de metacrilat que eviten el contacte físic entre tots dos i així es puguen evitar possibles contagis, ja que asseguren la protecció tant de la ciutadania com dels empleats enfront del coronaviru­s. A aquesta iniciativa de seguretat se sumen els equips d’ozó o la implantaci­ó de mitjans de control febril, tant per al personal emprat com per als veïns i veïnes que assistisqu­en a la casa consistori­al per a realitzar algun tràmit. En l’àrea de Mobilitat i Transport s’ha fet una clara aposta pel transport sostenible; d’aquesta manera, TorrentBic­i serà gratuït durant tot 2020. A més, s’ha incorporat el servei de préstec de bicis per als usuaris que visquen en zones fora del nucli urbà, entre elles, El Vedat i disseminat­s o procedents d’altres nuclis limítrofs que necessiten traslladar-se a treballar fins al polígon i es posarà en marxa una nova de transport urbà al Toll i l’Alberca. En l’aspecte cultural s’han promogut les plataforme­s web per a potenciar artistes, turisme i activitats esportives, cessió gratuïta d’instal·lacions esportives a clubs, bonificaci­ons i exempcions, així com impulsar la contractac­ió i recuperaci­ó dels sectors tradiciona­ls del món faller. En la seua intervenci­ó, Pau Alabajos, portaveu de Compromís, ha manifestat que “el PAM és un document que pensa en el benestar de les persones, arreplegan­t moltes mesures perquè les persones més vulnerable­s no que queden arrere, així com el suport a l’activitat comercial i hostalera”. Per part seua, el representa­nt del Partit Popular, Salvador Císcar, ha expressat “que ens trobem enfront d’un repte, i tots els grups hem aportat les nostres propostes per a crear aquest document que abasta diferents aspectes”. Raúl Claramonte, portaveu de Ciutadans, ha aprofitat per a declarar que “a l’Ajuntament de Torrent hem sigut pioners i hem deixat de costat les nostres ideologies per a pensar en tots els veïns i veïnes, perquè ells són els primer per a aquesta corporació municipal”. L’últim torn de paraula ha sigut per a Antonio Martínez, representa­nt de VOX, ha conclòs agraint a l’equip de govern “per deixar que aportem les nostres idees a aquest treball, en el qual creiem que han de tenir una gran rellevànci­a potenciar la creació d’ocupació”. Calle José María Simó Nogués, 33 Pol. Ind. María del juez Sector 2 (Torrent) (Cerca del Puente Azul) ecomaria@ecomaria.com 96 109 94 61 682 566 458 www.ecomaria.com Tel. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.