Nou Torrentí : 2020-06-05

ACTUALITAT : 9 : 9

ACTUALITAT

Actualitat Juny 2020 www.nouhorta.com 9 L’Ajuntament de Torrent licita el projecte ‘Reordenaci­ó urbana del barri de l’Alter’ Entre les actuacions està prevista la instal·lació de nous col·lectors de sanejament, la renovació de la xarxa de pluvials, d’aigua potable i enllumenat de nous col·lectors de sanejament, la renovació de la xarxa de pluvials, d’aigua potable i enllumenat, a més d’enterrar els contenidor­s i instal·lar el mobiliari urbà. Aquesta iniciativa, provinent de l’Estratègia de Desenvolup­ament Urbà Sostenible (EDUSI), cofinançad­a al 50% amb fons europeus FE- DER, “és un pas més del consistori per a regenerar els barris pertanyent­s al barri antic torrentí i convertir els nostres carrers en espais accessible­s i adaptats a les noves normatives en matèria de seguretat”, ha expressat la regidora d’Urbanisme, Inma Amat. En aquest sentit, el projecte inclou la remodelaci­ó de les voreres per a adequar-les a la normativa vigent, passant a mesurar 1.20 metres d’ample, la qual cosa oferirà una major comoditat per als vianants. La regidora recorda que són moltes els carrers que s’estan reformant en la zona històrica de Torrent, com la Plaça de les Fonts i els carrers Santo Domingo i Massanassa o el carrer Sant Francesc, entre altres. La intervenci­ó principal se situa en dues zones. Una que comprèn els carrers Mare de Déu dels Desamparat­s, Santa Bàrbara, Santíssima Trinitat, Abastidors, aviador Franco, Cantererie­s i Santa Cecilia, i una segona que integra les vies de Verge del Pilar, Alaquas, Saint Lucia, San Isidro i Pizarro. REDACCIÓ Els històrics carrers de l’Alter tindran una imatge totalment renovada després del projecte de ‘Reordenaci­ó urbana del barri de l’Alter”, que l’Ajuntament de Torrent va licitar la setmana passada. Així, amb aquestes actuacions es durà a terme la reurbanitz­ació dels vials amb la instal·lació Arranca la campanya Previfoc 2020 27 voluntaris i voluntàrie­s de Protecció Civil, formant grups de 2 i 8 persones per dia, vigilaran les zones boscoses del municipi al llarg de tot l’estiu Per a aquestes tasques de prevenció, Protecció Civil disposa de 2 vehicles lleugers i 2 camions per a extinció d’incendis. Igualment, els voluntaris i voluntàrie­s estaran dotats dels equips EPIS adequats davant la situació actual. A més, dos voluntaris s’han format en extinció d’incendis forestals. Els torns de vigilància van començar a realitzar-se ahir, dilluns 1 de juny, i continuara­n, de moment, tots els dies de 15 a 21 h, ja que durant els matins Protecció Civil duu a terme serveis en relació amb la COVID-19. REDACCIÓ Amb l’arribada del mes de juny i l’augment de les temperatur­es, l’Ajuntament de Torrent i Protecció Civil han posat en marxa la campanya Previfoc 2020, en la qual treballara­n els 27 voluntaris i voluntàrie­s de l’agrupació, formant grups d’acció de 2 i 8 persones per dia. D’aquesta forma, durant tot l’estiu es vigilaran les zones boscoses del municipi perquè en cas de sorgir una amenaça d’incendi, aquest puga ser reduït i apagat ràpidament, evitant riscos majors. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.